Det anerkjente tidsskriftet Journal of Alzheimer’s Disease vil publisere to artikler om DiaGenic’s ADtect®

​Det anerkjente tidsskriftet Journal of Alzheimer’s Disease har i dag publisert et sammendrag av to kommende artikler på tidsskriftets hjemmeside. Artiklene vil øke tilliten til ADtect® blant klinikere og farmasøytiske selskaper, og bekrefter DiaGenic’s ledende posisjon som leverandør av biomarkører innen CNS feltet.

Artikkelen “A Gene Expression Pattern in Blood for the Early Detection of Alzheimer’s Disease” beskriver identifisering og validering av genutrykksmønster i blod, som med høy grad av treffsikkerhet korrekt klassifiserer Alzheimer pasienter og friske kontroller. Studien er basert på hel-genom analyse av Alzheimer pasienter og friske kontroller. Artikkelen viser at Alzheimers sykdom kan bli identifisert fjernt fra sykdomsstedet ved hjelp av genekspresjon.

 

Artikkelen “A Novel Blood Test for the Early Detection of Alzheimer’s Disease” beskriver CE studiene for ADtect® og resultater fra den omfattende valideringen av ADtect®. Studien dokumenterer ADtect® sin robusthet og treffsikkerhet. Gitt en klinisk treffsikkerhet på 80%, gir statistisk modellering samsvar mellom ADtect® og underliggende sykdoms patologi på rundt 85%-90%. Av ADtect® sine 96 gener er 32 gener assosiert med kjent Alzheimer patologi og gir støtte til at ADtect måler endringer relatert til sykdommen. Disse funnene styrker tiltroen til at en blodbasert genekspresjons test kan hjelpe i diagnostiseringen av mild til moderat Alzheimer.

 

 “Journal of Alzheimer’s Disease er den mest produktive og høyest anerkjente tidsskriftet innen Alzheimer feltet. Vi er derfor svært fornøyd med at to artikler som omhandler ADtect® har blitt akseptert av fagtidsskriftet. Dette vil øke tillitten blant klinikere og farmasøytiske selskaper, og bekrefter selskapets ledende posisjon som leverandør av blod baserte biomarkører basert på genekspresjon innen CNS feltet”, sier Erik Christensen, administrerende direktør i DiaGenic.

 

Sammendrag av artiklene finnes på følgende link:  http://www.j-alz.com/issues/23/vol23-1.html

 

Etter publisering vil artiklene bli lagt ut på selskapets hjemmeside: www.diagenic.com

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner