DiaGenic ASA – aksjeemisjon

Med referanse til presentasjonen av rapporten for 1. kvartal 2008 hvor DiaGenic orienterte om at selskapet har til hensikt å benytte sin styrefullmakt til å utstede inntil 8 millioner aksjer, og at Kaupthing er valgt som rådgiver for emisjonen, har styret nå besluttet å gjennomføre emisjonen som en privat plassering rettet mot profesjonelle norske og internasjonale investorer. Bookbuilding vil starte etter at Oslo Børs har stengt i dag.

Den planlagte emisjonen vil utgjøre maksimum 8 millioner aksjer, hvilket tilsvarer ca 18,3 % av utestående aksjer i selskapet. De nye aksjene vil bli utstedet i samsvar med styrefullmakt avgitt i selskapets ordinære generalforsamling den 31. mai 2007. Plasseringen vil bli gjennomført til markedskurs.

Hensikten med kapitalutvidelsen er å finansiere driftskostnader og å styrke selskapet i forhandlinger med kommersielle partnere.


Oslo, 7. mai 2008

Styret i Diagenic ASA

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner