DiaGenic og Pfizer har signert samarbeidsavtale for utvikling av blodbaserte biomarkører for tidelige stadier av Alzheimers sykdom

Oslo, 17. desember 2010: DiaGenic ASA [OSL:DIAG] og Pfizer Inc [NYSE:PFE] har i dag signert en samarbeidsavtale for identifisering og utvikling av biomarkører for tidelige stadier av Alzheimers sykdom (AD) basert på DiaGenic’s patenterte genekspresjonteknologi og bruk av selskapets blodprøver fra pågående studier.

Selskapene vil sammen gjennomføre en flertrinns studie hvor de vil sammenligne longitudinelle forandringer i blodets genuttrykkssignatur i pasienter med stabil mild kognitiv svikt (MCI), progressiv MCI (prodromal AD) og Alzheimers sykdom. Målet er å identifisere genuttrykkssignaturer i blod fra pasienter som konverterer fra MCI til AD og for ulike stadier av Alzheimers sykdom.

Studien forventes å starte i løpet av desember og avtalen gir Pfizer en ikke-eksklusiv, verdensomspennende lisens for bruk av DiaGenic’s MCI test og AD tester i Pfizers forskning og legemiddelutviklings program.

”Biomarkører for progressiv MCI vil være svært verdifull ved utvikling av nye legemidler i tillegg til at de vil kunne være surrogatmarkører i kliniske studier for å dokumentere et legemiddels effekt. Som en diagnostisk test vil den også være særdeles verdifull for klinikere”, sa DiaGenics CEO Erik Christensen, MD PhD. ”Denne kontrakten er det første resultat av DiaGenic’s nye strategi på samarbeid med store farmasøytiske selskaper for utvikling av nye diagnostiske tester. Den viser også at DiaGenic er en attraktiv partner for identifisering av progressive biomarkører for nevrologiske sykdommer, basert på en unik erfaring med blodbaserte genuttrykkstester i tillegg til en omfattende biobank med prøver fra godt karakteriserte MCI og AD pasienter.”

”Et forskningssamarbeid med Pfizer er en betydelig anerkjennelse for det arbeidet DiaGenic har utført de siste 12 årene. DiaGenics sterke patentportefølje relatert til måling av genuttrykkssignaturer i blod gjør oss unike som partnere innen CNS feltet,” sa DiaGenics forskningsdirektør og medgründer Anders Lönneborg, PhD. ”Ved utvikling av legemidler vil DiaGenics biomarkørprogram gi en tidligere og sikrere diagnose av Alzheimers sykdom og dermed bidra til å øke suksessraten i kliniske studier.”

Avtalens kommersielle betingelser er konfidensielle.

-slutt-

Om MCI og prodromal AD

Mild kognitiv svikt (MCI) er et stadium mellom normal aldring og demens. Det vises ved hukommelses problemer, problemer med språk, tankeprosesser og vurderingsevner utover det som er normale aldersrelaterte endringer. MCI gir økt risiko for å utvikle demens, inklusive Alzheimers sykdom. Studier har vist at ca 50% av pasienter med  MCI senere vil utvikle Alzheimers sykdom. Det er ingen dokumentert behandling eller terapi for MCI. Prodromal Alzheimers kan sees på som et tidlig stadiet av Alzheimers før symptomer på demens er synlige.

Om Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er den mest vanlige form for demens. Alzheimers er en nevro-degenerativ sykdom som gradvis ødelegger ens hukommelse, evne til læring, evne til å resonere, vurderings evne, språk og evne til å utføre daglige gjøremål som å spise og personlig hygiene. Etter hvert som sykdommen utvikler seg kan personlighet og væremåte endres. En ser tegn til angst og pasientene blir lett mistenksomme, urolige, desillusjonerte og kan få hallusinasjoner.

I følge Alzheimer’s Association er prevalensen av demens inkludert AD 35,6 millioner mennesker på verdensbasis. Dette antallet anslås å øke til 115,4 millioner innen 2050. I USA alene anslås det at 5,3 millioner mennesker lever med sykdommen.

AD er en av de mest kostbare sykdommer for samfunnet. På verdensbasis er den årlige kostnaden for demenspasienter, inkludert AD, estimert til 604 milliarder dollar. I USA er de direkte og indirekte kostnadene estimert til 100 milliarder dollar årlig. En aldrende befolkning vil gi en økt belastning på pasientenes familier og helsevesenet.

 

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner