DIAGENIC’s BRYSTKREFT TEST LANSERES I INDIA DEN 8. NOVEMBER 2008

DiaGenic ASA sin samarbeidspartner i India, SRL Laboratories, har gjennomført en omfattende gjennomgang av datagrunnlaget for brystkreft testen og i tilegg utført egne studier for å kvalitetssikre sine prosedyrer og underleverandører. Alle studiene er nå blitt vellykket gjennomført og begge samarbeidspartnere har klarert testen for kommersiell lansering i India.

Lanseringsdatoen er satt til den 8. November og vil markere at DiaGenic’s første diagnostiske produkt er kommersielt tilgjengelig, basert på 10 års forskning og på omfattende kliniske undersøkelser over 3 kontinenter. Testen er velegnet til tidlig diagnostikk av brystkreft og vil forbedre dagens diagnostikk.

Forbedret tidlig oppdagelse av brystkreft i India er spesielt viktig fordi nåværende diagnostikk medfører kun 50 % overlevelse for de 200.000 kvinner som hvert år får brystkreft.

Kontaktperson:

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Ytterligere informasjon om SRL Laboratories finnes på www.srlranbaxy.com Og om DiaGenic på www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner