DiaGenic vinner pris for beste Alzheimer artikkel i 2011

Det anerkjente tidsskriftet Journal of Alzheimer's Disease (JAD) har i dag tildelt Anders Lönneborg og DiaGenic prisen for beste artikkel i 2011. Artikkelen «A Novel Blood Test for the Early Detection of Alzheimer's Disease" som omhandler utviklingen av den diagnostiske Alzheimer testen ADtect®, er stemt frem av redaktørene i JAD som den mest fremdragende artikkelen i 2011. Denne prestisjefylte prisen er støttet av IOS Press og Elan Pharmaceuticals.

"Journal of Alzheimer's Disease er et høyst anerkjent tidsskrift innen Alzheimer feltet. Denne prisen gir anerkjennelse blant ledende eksperter til vitenskapen som ligger bak DiaGenics utvikling av ADtect®, og kvaliteten i DiaGenics produktutvikling" sier Magnus Sjögren, Medisinsk sjef i DiaGenic.

"Denne anerkjennelsen styrker DiaGenic sin posisjon blant klinikere og farmasøytiske selskaper, og bekrefter selskapets ledende posisjon av blodbaserte biomarkører innen Alzheimers sykdom", sier Henrik Lund, administrerende direktør i DiaGenic.

Se pressemelding vedlagt.

Sammendrag av artikkelen finnes på følgende link:

http://www.j-alz.com/issues/23/vol23-1.html

Om Alzheimers sykdom

Ifølge Alzheimers Association har dødsfall som kan tilskrives Alzheimers sykdom økt med mer enn 46 % mellom 2000 og 2006. I USA alene er det i dag 5,3 millioner mennesker som har Alzheimers sykdom, og den årlige kostnaden av sykdommen er $172 milliarder. Sykdommen er den sjette høyeste årsaken til død og dødelighet og forventes å stige ytterligere nå som etterkrigsgenerasjon eldes. I fjorårets World Alzheimer Report anslo Alzheimers Disease International at det i 2012 er 35,6 millioner mennesker på verdensbasis som lever med demens og at dette vil øke til 65,7 millioner i 2030 og 115,4 millioner i 2050

Kontaktperson:

Henrik Lund, administrerende direktør

Telefon: 47 909 71 219

E-mail: henrik.lund@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.