FINANSIERING – EMISJON

DiaGenic opplyste 29. mai 2009 at selskapet har valgt Singer Capital Markets Limited som finansiell rådgiver, med sikte på fremtidig finansiering av selskapet i det internasjonale kapitalmarkedet. Som første trinn i dette arbeidet er det nå gjennomført en mellomfinansiering i form av en emisjon av 2,5 millioner aksjer med en tegningskurs på NOK 3,74 per aksje. Styret i DiaGenic har den 8. juli godkjent en emisjon av 2,5 millioner nye aksjer (tilsvarende 4,8 % av utestående aksjer i selskapet før emisjonen) til en tegningskurs på NOK 3,74 per aksje. Samlet brutto proveny fra emisjonen utgjør dermed NOK 9,35 millioner. Aksjene ble tegnet av større aksjonærer, representanter fra ledelse og styret, samt en ny institusjonell investor. Etter at kapitalutvidelsen er registrert vil antall aksjer i DiaGenic øke fra 51 736 520 til 54 236 520, hver med pålydende NOK 0,05, og aksjekapitalen vil øke fra NOK 2 586 826, til NOK 2 711 826. Oslo, 8. juli 2009 DiaGenic ASA Håkon Sæterøy, Styreleder Telefon: +47 92695175 e-mail: haakon.saeteroy@diagenic.com MD PhD Erik Christensen, Administrerende Direktør Telefon: +47 95939918 e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner