Første pasient inkludert i DiaGenic og GE Healthcare prosjekt for utvikling av en test for Mild Kognitiv Svekkelse, forbundet med Alzheimers sykdom

Oslo – 7. juni 2012: DiaGenic ASA [OSL:DIAG] kunngjorde i dag at første pasient med MCI (Mild kognitiv svekkelse) skal gjennomgå [18F] Flutemetamol PET billeddiagnostikk ved Universitetet i Lund Sverige som en del av DiaGenic og GE Healthcare sitt forskningssamarbeid som ble kunngjort 27. mars 2012. At første pasient har gjennomgått PET billeddiagnostikk betyr at den kliniske fasen av samarbeidet er igangsatt.

Studien tar sikte på å utvikle en blod-basert genekspresjonsprofil hos pasienter med mild kognitiv svikt (MCI) til bruk i forbindelse med PET avbildning av hjernen. PET kontrastvæske (tracer) [18F] Flutemetamol er under fase 3 utvikling og følgelig ikke godkjent av regulatoriske myndigheter ennå.
Målet med prosjektet er å rekruttere 180 personer med amnestisk MCI, sammen med 30 pasienter med klinisk diagnostisert mild til moderat AD.

Om Alzheimers sykdom

Ifølge Alzheimers Association har dødsfall som kan tilskrives Alzheimers sykdom økt med mer enn 46 % mellom 2000 og 2006. I USA alene er det i dag 5,3 millioner mennesker har Alzheimers sykdom, og den årlige kostnaden av sykdommen er $172 milliarder. Sykdommen er den sjette høyeste årsaken til død og dødelighet forventes å stige ytterligere nå som etterkrigsgenerasjon eldes. I fjorårets World Alzheimer Report anslo Alzheimers Disease International at det i 2012 er 35,6 millioner mennesker på verdensbasis som lever med demens og at dette vil øke til 65,7 millioner i 2030 og 115,4 millioner i 2050.

Kontaktperson:

Henrik Lund, administrerende direktør

Telefon: 47 909 71 219

E-mail: henrik.lund@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner