Fremskritt i interaksjoner med Pharma og Imaging selskaper

 

Styret i DiaGenic har den 18.august behandlet rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2010. Rapport og presentasjonsmateriale følger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten i er:

  • Salg via distributører går tregt og er lavere enn forventet - Den første klinikken i UK markedsfører nå BCtect® og ytterligere 6 klinikker starter etter sommeren

  • DiaGenic’s konkurransefortrinn og styrke innen patent driver interessen fra Farmasøytiske og PET billeddiagnostikk selskaper framover. Flere interaksjoner pågår innen Alzheimer feltet (ADtect®/MCItect)

  • Nytt styre er valgt - økt fokus på partner muligheter for DiaGenic

  • Selskapet er blitt meddelt patent i Europa i patentfamilie 3 som dekker 30 land i Europa

 

Salget av ADtect® og BCtect® gjennom distributører går sakte fremover og utviklingen er svakere enn forventet. Markedsbarrierene for direktesalg av nye innovative diagnostiske produkter basert på genekspresjonsteknologi har vist seg å være høy. 

 

Et viktig strategisk satsningsområde for DiaGenic er biomarkører for legemiddelutvikling og “companion diagnostics” og har vært hovedfokus i andre kvartal.

 

Ledende farmasøytiske selskaper og selskaper innen bildediagnostikk viser stor interesse for DiaGenic. Denne interessen har sitt utspring i vår IP og utviklingen av ADtect® - verdens første CE merkede blod baserte test for tidlig deteksjon av Alzheimer’s sykdom, og DiaGenic’s unike erfaring og kompetanse i å utvikle biomarkører ved måling av genuttrykk i blod.  Felles for disse selskapene er behovet for en biomarkør som er enkel i bruk og som er godkjent for IVD bruk. En blodbasert test kan brukes til å velge ut de rette pasientene for behandling eller de rette pasientene til kostbar PET undersøkelse.

 

DiaGenic sitt hovedmål for samarbeid med legemiddelindustrien er produkter for “companion diagnostics”, der DiaGenic sine blodbaserte tester brukes sammen med nye legemidler eller bildediagnostikk. DiaGenic ser hvilket betydelig salgs- og markedsføringsapparat disse selskapene representerer.

 

I juni ble det valgt et nytt styret som underbygger den nye fokus på industriavtaler. Styret har utstrakt erfaring fra internasjonal legemiddel industri, ledet av Dr. Med. Henrik Lund, tidligere Vice President i Astra Zeneca, og Cand. Pharm, M.Sc Ingrid Wiik, tidligere adm. dir i NYSE noterte Alpharma Inc som nestleder.  I tillegg har 4 av styremedlemmene bakgrunn fra dette industrisegmentet.

 

Etter kvartalets slutt har selskapet blitt meddelt patent i Europa i patentfamilie 3. Patentet dekker et sett av gensekvenser for diagnose av brystkreft. Ved tildeling vil patentet dekke 30 land i Europa. DiaGenic har nå mer enn 100 patenter (tildelt/meddelt) innen de tre patentfamiliene, som reflekterer selskapet sin verdensledende posisjon innen molekylærdiagnostikk basert på blodbaserte genekspresjonstester.

 

Totalresultatet for 2. kvartal 2010 beløp seg til MNOK -10,5 sammenlignet med MNOK -7,5 i tilsvarende periode i 2009. Driftskostnader for 2. kvartal 2010 utgjorde MNOK 10,5 mot MNOK 7,6 i 2. kvartal 2009. Selskapets likvider utgjorde 30. juni 2010 MNOK 19,8.

 

Det ble i 1. halvår utstedt 16 millioner frittstående tegningsretter, der en tegningsrett gir rett til å tegne en aksje. Tegningskurs er satt til NOK 3,25 per aksje og siste frist for utøvelse av de frittstående tegningsrettene er 22. september 2010.

 

Fremtidsutsikter:

  • Øke fokus på “companion diagnostics”, herunder markedsføring av DiaGenic’s biomarkører til farmasøytiske selskaper og selskaper innen billeddiagnostikk, med det mål å oppnå partner avtaler.
  • Oppnå markedsaksept av BCtect® og ADtect®, i utvalgte markeder i Europa
  • Videreutvikle planen for markedsadgang til USA

 

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte rapport og presentasjon.

 

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker