Funn fra DiaGenic, Pfizer FoU-samarbeid viser lovende tidlige resultater for blod-basert test for tidlig Alzheimers sykdom

Oslo – 14. oktober 2011: DiaGenic ASA [OSL: DIAG] rapporterer i dag foreløpige positive funn fra forsknings-samarbeidsprosjektet med Pfizer Inc., der målet er å identifisere blod-baserte biomarkører som kan være nyttig i diagnostisering og overvåking av Alzheimers sykdom (AD). Studie kohorten besto av totalt 120 pasienter, inkludert friske eldre kontroller, pasienter med mild kognitiv svikt (MCI) og pasienter med AD. Studien inkluderer bruk av to-års serieprøver fra DiaGenic’s kliniske multisenter studier og biobank.

"En blod basert test som gjør det mulig for fastlegen å diagnostisere eller henvise pasienter til spesialist ved de tidligste stadiene av Alzheimers sykdom vil være avgjørende for å nå vårt ultimate mål om preventiv behanlding," sier Sam Gandy, M.D., Ph.D., Professor of Neurology and Psychiatry and Director of Mount Sinai Alzheimer's Disease Research Center. Sam Gandy er vitenskapelig rådgiver i DiaGenic, men han var ikke involvert i denne studien.

"En slik test vil også være essensiell i utvikling av legemidler ved å identifisere høy risiko pasienter i preklinisk fase som kan rekrutteres inn i studier for utprøving av nye legemidler i regi av legemiddelindustrien og akademiske institusjoner i vår søken etter en effektiv behandling av Alzheimers sykdom. "Dersom DiaGenic’s biomarkører blir validert og senere godkjent av regulatoriske myndigheter, vil testen ha et potensiale i å kunne fremskynde rekruttering, redusere studiestørrelsen og kostnaden, samt utgjøre en viktig hjørnesten i en suksessfull tilnærming til denne emosjonelt vanskelig og økonomisk ruinerende sykdommen, "fortsetter han.

"Tidlig identifikasjon av den gruppen av MCI pasienter som vil utvikle Alzheimers demens har potensial til vesentlig å redusere utviklingskostnadene for legemidler", sa Erik Christensen, Adm. Dir. Dr Med. "Disse funnene demonstrerer styrken i DiaGenic’s teknologi og kompetanse innen blod-baserte CNS biomarkører. DiaGenic’s sterke IP portefølje knyttet til måling av genuttrykk i blod gjør oss unike, " legger Erik Christensen til.

Resultatene fra studien vil bli presentert på 4th Conference Clinical Trial on Alzheimer's Disease, 3. til 5. november - San Diego, CA, USA.

-slutt-

Om MCI og prodromal AD
Alzheimers sykdom (AD), er den vanligste formen for demens, og er en dødelig, degenerativ hjernesykdom som gradvis ødelegger en persons hukommelse, evne til å lære, bedømme, gjøre vurderinger, kommunisere og utføre daglige aktiviteter.

Mild kognitiv svikt (MCI) er en overgang mellom normal aldring og demens. Det innebærer problemer med hukommelse, språk, tenkning og dømmekraft som er større enn typiske aldersrelaterte endringer. Mild kognitiv svikt øker risikoen for senere å utvikle demens, inkludert Alzheimers sykdom, og studier viser at 50% av pasienter med MCI vil over tid konvertere til Alzheimers demens. Ingen slike lett tilgjengelige diagnostiske verktøy for å identifisere disse MCI pasientene eksisterer i dag.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker