GJENNOMFØRT EMISJON

DiaGenic opplyste 7. mai 2008 at selskapet hadde
til hensikt å gjennomføre en privat plassering av
aksjer. Emisjonen av 8 millioner aksjer er nå
gjennomført med en tegningskurs på NOK 5,60 per
aksje.
Styret i DiaGenic har den 7. mai godkjent en privat
plassering av 8 millioner nye aksjer (tilsvarende
ca 18,3% av utestående aksjer i selskapet før
emisjonen) til en tegningskurs på NOK 5,60 per
aksje. Samlet brutto proveny fra emisjonen utgjør
dermed NOK 44,8 millioner.
Aksjene ble plassert blant norske og internasjonale
investorer.
Transaksjonen ble gjennomført med Kaupthing som
rådgiver.
Etter at kapitalutvidelsen er registrert vil antall
aksjer i DiaGenic øke fra 43 736 520 til 51 736
520, hver med pålydende NOK 0.05, og aksjekapitalen
vil øke fra NOK 2 186 826 to NOK 2 586 826.

Oslo, 7. mai 2008

DiaGenic ASA
Håkon Sæterøy, Styreleder
Telefon: +47 92695175
e-mail: haakon.saeteroy@diagenic.com

Erik Christensen Dr Med, Administrerende Direktør
Telefon: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner