Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA

Det vises til melding angående ny administrerende direktør den 26.juni 2012

Styret i DiaGenic ASA (”Selskapet”) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Tid:      14. august 2012 kl. 13.00

Sted:    Grenseveien 92, Oslo

Til behandling foreligger:

  1. Åpning av møtet ved fungerende styreleder Ingrid Wiik, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
  2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Godkjennelse av nytt opsjonsprogram i forbindelse med ansettelse av ny administrerende direktør

Den henvises til vedlagte innkalling til ekstraordinær generalforsamling for ytterligere informasjon.

Innkallingsdokumentene vil også være tilgjengelige på selskapets nettsider: www.diagenic.com

Oslo, 26. juni 2012

For styret i DiaGenic ASA

Ingrid Wiik

Fungerende styreleder

Telefon: +47 900 51 433

E-post: ingrid@iwiik.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.