INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA.

Tid: Torsdag 12. juni 2008 kl. 14:00
Sted: DiaGenics lokaler, Grenseveien 92, Oslo


Dagsorden:
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Håkon Sæterøy.
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.
3. Valg av møteleder og person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2007.
6. Fastsettelse av revisors honorar.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
8. Valg av styre.
9. Forslag om innføring av ordning med valgkomité; valg av valgkomité.
10. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
11. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.
12. Forslag om tegningsrettsprogram for de ansatte.

Aksjonærer som ikke selv kan delta i generalforsamlingen har rett til å møte med fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Håkon Sæterøy. Dersom fullmakt gis til styrets leder, bes fullmaktsskjema returnert til DiaGenic ASA (telefaks nr 23 24 89 59) innen 11. juni kl 12.

Vedlagt innkallingen er forslag til vedtak i sak 5 - 12, samt fullmaktsskjema, årsregnskap, årsberetning og revisors beretning.

Innkallingsdokumentene sendes aksjonærene og vil også være tilgjengelige på selskapets nettsider: www.diagenic.com

Oslo 22. mai 2008
For styret i DiaGenic ASA
Håkon Sæterøy
styrets leder

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker