KAPITALMARKEDSDAG OG NY DATO FOR RAPPORT 1. KVARTAL 2009

DiaGenic arrangerer kapitalmarkedsdag den 11. mai 2009. Fremleggelse av rapport for 1.kvartal 2009 flyttes derfor frem til mandag 11.mai. kl. 16.00. Presentasjonen avholdes i selskapets lokaler, Grenseveien 92 (Helsfyr), Oslo. Både kvartalsrapporteringen og kapitalmarkedsdagen vil bli formidlet via webcast med følgene link:

http://nongrata.seria.net/embed.php?id=11299

Etter presentasjonen vil også webcast være tilgjengelig `on demand` på hjemmesiden: www.diagenic.com under `Investor relations`.

Seminaret vil fokusere på markedene for selskapets to forretningsområder; Biomarkører og Molekylær diagnostikk. Foredragsholderne vil adressere viktige spørsmål med hensyn til posisjonering av de to første diagnostiske testene fra DiaGenic; Brystkreft (BCtect®) og Alzheimers sykdom (ADtect®).

I utfordrende finansielle markeder vil vi også gjerne dele noen vurderinger fra internasjonale investorer.

Kapitalmarkedsdagen er åpen for alle, og invitasjon med foreløpig liste over foredragsholdere og påmeldingsinstruksjon følger vedlagt. Endelig program vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside i forkant av presentasjonen.

Oppdatert finansiell kalender for DiaGenic ASA er som følger:

11.mai: Kapitalmarkedsdag og Rapport for 1. kvartal 2009
4.juni: Ordinær generalforsamling
21.august: Rapport for 2. kvartal 2009
30.oktober: Rapport for 3. kvartal 2009

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker