MELDEPLIKTIG HANDEL

Den 7. juli 2010 er det gjennomført meldepliktig handel av en primærinnsider i DiaGenic ASA. Det er ingen endring i eksponering i aksjen ved denne transaksjonen for innsideren. Transaksjonen er nærmere beskrevet nedenfor.

 

Dag Christian Christiansen, som er direktør i DiaGenic ASA, har i dag innløst en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 40.000 aksjer til kurs NOK 2,39 per aksje. Deretter har Christiansen inngått en ny Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 40.000 aksjer i DiaGenic. Utløpsdato for denne avtalen er 7. oktober 2010 og prisen er satt til NOK 2,42 per aksje. Etter disse transaksjonene eier Christiansen 220.000 aksjer, samt 10.000 frittstående tegningsretter (warrants), i tillegg til de 40.000 aksjene som inngår i TRS avtalen.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: +47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner