MELDEPLIKTIG HANDEL BLANT PRIMÆRINNSIDERNE

Med referanse til børsmelding datert 25. januar 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at tegningsperioden er avsluttet og at det den 8. februar er gjennomført meldepliktig handel blant primærinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor. Håkon Sæterøy, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har gjennom sine selskaper Investor Corporate AS og Investor Partners AS fikk tildelt 74.801 tegningsretter og har tegnet for til sammen 74.801 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje. Sæterøy vil etter tildeling dermed øke sin eksponering i selskapet til 1.471.279 aksjer i direkte og indirekte eie samt 155.000 warrants (som ble vedtatt utstedt på ekstraordinær generalforsamling 18. desember 2009), i tillegg til 135.000 aksjer som inngår i en TRS avtale. Gustav Ingemar Kihlström, som er nestleder i styret i DiaGenic ASA, fikk tildelt 8.956 tegningsretter og har tegnet for 8.956 aksjer i emisjonen til kurs NOK 2,75 per aksje. Kihlström vil etter tildeling i emisjonen øke sin eksponering i selskapet til 113.956 aksjer i direkte og indirekte eie. Erik Christensen, som er administrerende direktør i DiaGenic ASA, har inngått en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 60.000 aksjer i DiaGenic. Utløpsdato for avtalen er 7. mai 2010 og prisen er satt til NOK 3,39 per aksje. Christensen har fått tildelt 12.795 tegningsretter og har tegnet for 13.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 2,75 per aksje. Etter tildeling i emisjonen og TRS avtalen vil Christensen øke sin eksponering med minimum 12.795 aksjer. Christensen har før tildeling i emisjonen 90.000 aksjer i tillegg til de 60.000 aksjene som inngår i TRS avtalen. Praveen Sharma, som er direktør og styremedlem i DiaGenic ASA, fikk tildelt 195.764 tegningsretter og har tegnet for 195.764 aksjer i emisjonen til kurs NOK 2,75 per aksje. Sharma vil etter tildeling i emisjonen øke sin eksponering i selskapet til 2.490.764 aksjer i tillegg til 700.000 aksjer som inngår i en TRS avtale. Anders Lönneborg, som er direktør i DiaGenic ASA, fikk tildelt 247.370 tegningsretter har solgt 240.000 tegningsretter til kurs NOK 0,55 per tegningsrett og tegnet for 7.370 aksjer i emisjonen til kurs NOK 2,75 per aksje. Lönneborg vil etter tildeling i emisjonen øke sin eksponering i selskapet til 2.907.370 aksjer etter emisjonen. Morten Sten Johansen, som er direktør i DiaGenic ASA, fikk tildelt 11.942 og har tegnet for 20.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 2,75 per aksje. Johansen vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet med minimum 11,942 aksjer. Johansen eier før tildeling i emisjonen til sammen 140.000 aksjer i selskapet. Dag Christian Christiansen, som er direktør i DiaGenic ASA, fikk tildelt 21.325 tegningsretter og har solgt 11.325 tegningsretter til kurs NOK 0,70 per aksje og tegnet for 10.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 2,75 per aksje. Christiansen vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 260.000 aksjer etter emisjonen. Maria Holmlund, som er styremedlem i DiaGenic ASA, fikk tildelt 853 tegningsretter og har tegnet for 1.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 2,75 per aksje. Holmlund vil etter tildeling dermed øke sin eksponering i selskapet med minimum 853 aksjer. Holmlund eier før tildeling i emisjonen til sammen 10.000 aksjer. Ingrid Alfheim, som er styremedlem i DiaGenic ASA, fikk tildelt 558 tegningsretter og har tegnet for 7.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 2,75 per aksje. Alfheim vil etter tildeling dermed øke sin eksponering i selskapet med minimum 558 aksjer. Alfheim eier før tildeling i emisjonen til sammen 6.545 aksjer. Torbjørn Lindahl, som er bioinformatikk og IT ansvarlig i DiaGenic ASA, fikk tildelt 2.986 tegningsretter og har tegnet for 3.500 aksjer i emisjonen til kurs NOK 2,75 per aksje. Lindahl vil etter tildeling dermed øke sin eksponering i selskapet med minimum 2.986 aksjer. Lindahl eier før tildeling i emisjonen til sammen 35.000 aksjer. Ruben Ekbråten, som er Financial Controller i DiaGenic ASA, fikk tildelt 853 tegningsretter og har tegnet for 8.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 2,75 per aksje. Ekbråten vil etter tildeling dermed øke sin eksponering i selskapet med minimum 853 aksjer. Ekbråten eier før tildeling i emisjonen til sammen 10.000 aksjer. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner