MELDEPLIKTIGE HANDLER

DiaGenic ASA melder i dag om meldepliktige handler. Det refereres også til børsmelding den 9. februar 2010 knyttet meldepliktige handler blant primærinnsidere som hadde tegnet i reparasjonsemisjonen og børsmelding 15. februar 2010 knyttet til tildeling av aksjer i reparasjonsemisjonen. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor. Håkon Sæterøy, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har gjennom sine selskaper Investor Corporate AS og Investor Partners AS blitt tildelt 74.801 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje, og 74.801 frittstående tegningsretter (”warrants”) i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Investor Corporate AS, som er 100 % eiet av Sæterøy, har i dag solgt 292.611 aksjer i DiaGenic til kurs NOK 3,- per aksje. Kjøpere av aksjene er ISB Invest AS (97 537 aksjer) og Gezina AS (195 074 aksjer),og aksjene er oppgjør for en selgerkreditt på totalt NOK 2,6 mill. i forbindelse med Håkon Sæterøy sitt kjøp av aksjer i Investor Corporate AS fra de nevnte selskaper i september 2005. Håkon Sæterøy vil etter tildeling og etter salg av aksjer dermed ha en eksponering i selskapet på 1.178.668 aksjer i direkte og indirekte eie, samt 229.801 frittstående tegningsretter, dette i tillegg til 135.000 aksjer som inngår i en TRS avtale. Gustav Ingemar Kihlström, som er nestleder i styret i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 8.956 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 8.956 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Kihlström vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 113.956 aksjer og 8.956 frittstående tegningsretter i direkte og indirekte eie. Erik Christensen, som er administrerende direktør i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 13.000 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 13.000 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Christensen vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 103.000 aksjer og 13.000 frittstående tegningsretter i tillegg til de 60.000 aksjene som inngår i en TRS avtale. Praveen Sharma, som er direktør og styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 195.764 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 195.764 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Sharma vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 2.490.764 aksjer og 195.764 frittstående tegningsretter, i tillegg til 700.000 aksjer som inngår i en TRS avtale. Anders Lönneborg, som er direktør i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 7.370 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 7.370 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Lönneborg vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 2.907.370 aksjer og 7.370 frittstående tegningsretter. Morten Sten Johansen, som er direktør i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 20.000 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 20.000 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Johansen vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 160.000 aksjer og 20.000 frittstående tegningsretter. Dag Christian Christiansen, som er direktør i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 10.000 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 10.000 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Christiansen vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 260.000 aksjer og 10.000 frittstående tegningsretter. Maria Holmlund, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 1.000 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 1.000 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Holmlund vil dermed øke sin eksponering i selskapet til 11.000 aksjer og 1.000 frittstående tegningsretter. Ingrid Alfheim, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 1.295 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 1.295 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Alfheim vil dermed øke sin eksponering i selskapet til 7.840 aksjer og 1.295 frittstående tegningsretter. Torbjørn Lindahl, som er bioinformatikk og IT ansvarlig i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 3.500 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 3.500 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Lindahl vil dermed øke sin eksponering i selskapet til 38.500 aksjer og 3.500 frittstående tegningsretter. Ruben Ekbråten, som er Financial Controller i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 1.981 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 1.981 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Ekbråten vil dermed øke sin eksponering i selskapet til 11.981 aksjer og 1.981 frittstående tegningsretter. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner