MELDEPLIKTIGE HANDLER BLANT PRIMÆRINNSIDERE

DiaGenic opplyste 8.juli om gjennomført emisjon. Den 8. juli er det gjennomført meldepliktige handler blant primærinnsidere i DiaGenic ASA. Primærinnsidere har til sammen kjøpt 130.000 aksjer i selskapet. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor. Håkon Sæterøy, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har gjennom sitt heleide selskap Investor Corporate AS tegnet for 43.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 3,74 per aksje. Sæterøy har dermed økt eksponeringen i selskapet og har etter emisjonen til sammen 1.386.478 aksjer i direkte og indirekte eie. Gustav Ingemar Kihlström, som er nestleder i styret i DiaGenic ASA, har tegnet for 10.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 3,74 per aksje. Kihlström har dermed økt eksponeringen i selskapet og har etter emisjonen til sammen 105.000 aksjer i direkte og indirekte eie. Erik Christensen, som er administrerende direktør i DiaGenic ASA, har tegnet for 20.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 3,74 per aksje. Christensen har dermed økt eksponeringen i selskapet og har etter emisjonen til sammen 150.000 aksjer i direkte og indirekte eie. Praveen Sharma, som er direktør og styremedlem i DiaGenic ASA, har tegnet for 10.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 3,74 per aksje. Sharma har dermed økt eksponeringen i selskapet og har etter emisjonen til sammen 2.995.000 aksjer i direkte og indirekte eie. Anders Lönneborg, som er direktør i DiaGenic ASA, har tegnet for 10.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 3,74 per aksje. Lönneborg har dermed økt eksponeringen i selskapet og eier til sammen 2.900.000 aksjer etter emisjonen. Morten Sten Johansen, som er direktør i DiaGenic ASA, har tegnet for 20.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 3,74 per aksje. Johansen har dermed økt eksponeringen i selskapet og eier til sammen 140.000 aksjer etter emisjonen. Mina Blair, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har tegnet for 7.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 3,74 per aksje. Blair har dermed økt eksponeringen i selskapet og eier til sammen 7.000 aksjer etter emisjonen. Ruben Ekbråten, som er Financial Controller i DiaGenic ASA, har tegnet for 10.000 aksjer i emisjonen til kurs NOK 3,74 per aksje. Ekbråten har dermed økt eksponeringen i selskapet og eier til sammen 10.000 aksjer etter emisjonen. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner