MELDEPLIKTIGE HANDLER BLANT PRIMÆRINNSIDERE

Den 16. september 2009 er det gjennomført meldepliktige handler blant primærinnsidere i DiaGenic ASA. Det er inngått 2 måneders terminforretninger for til sammen 1.245.000 aksjer i DiaGenic. Det er ingen endring i eksponering i aksjen ved denne transaksjonen blant innsiderne. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor. Erik Christensen, som er administrerende direktør i DiaGenic ASA, har inngått en 2 måneders terminforretning med bortfall 16. november 2009 for kjøp av 50.000 aksjer i DiaGenic. Terminkursen er NOK 2,71 per aksje. Denne kontrakten er en kontinuasjon av kontrakt inngått 18. mars 2009 for det samme antall aksjer og som nå er realisert til kurs 2,69 per aksje. Christensen har uendret eksponering i aksjen med til sammen 150.000 aksjer i selskapet. Håkon Sæterøy, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har inngått to 2 måneders terminforretninger begge med bortfall 16. november 2009. Den ene terminforretningen gjelder kjøp av 135.000 aksjer på termin til kurs NOK 3,22 per aksje. Denne kontrakten er en kontinuasjon av kontrakt inngått 3. april 2009 for det samme antall aksjer og som nå er realisert til kurs 3,20 per aksje. Den andre terminforretningen gjelder kjøp av 100.000 aksjer på termin til kurs NOK 2,71 per aksje. Denne kontrakten er en kontinuasjon av kontrakt inngått 18. mars 2009 for det samme antall aksjer og som nå er realisert til kurs 2,69 per aksje. Eksponeringen i selskapet er dermed uendret med til sammen 1.376.478 aksjer i direkte og indirekte eie. Praveen Sharma, som er direktør og styremedlem i DiaGenic, har inngått to 2 måneders terminforretninger begge med bortfall 16. november 2009. Den ene terminforretningen gjelder kjøp av 700.000 aksjer på termin til kurs NOK 3,06 per aksje. Denne kontrakten er en kontinuasjon av to kontrakter inngått 16. mars 2009 og 3. april 2009 for det samme antall aksjer som nå er realisert til kurs på henholdsvis 2,82 per aksje og 3,20 per aksje. Den andre terminforretningen gjelder kjøp av 260.000 aksjer på termin til kurs NOK 2,71 per aksje. Denne kontrakten er en kontinuasjon av kontrakt inngått 18. mars 2009 for det samme antall aksjer og som nå er realisert til kurs 2,69 per aksje. Eksponeringen i selskapet er dermed uendret med til sammen 2.995.000 aksjer i DiaGenic i direkte og indirekte eie. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner