Offentlig tilskudd på inntil NOK 7,8 millioner til videreutvikling av DiaGenics tester for tidlig deteksjon av Alzheimers sykdom

DiaGenic er tildelt opp til NOK 7,8 millioner av Forskningsrådets BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena)-midler. Midlene skal benyttes i et brukerstyrt forskningsprosjekt innen genekspresjons testing i blod. Prosjektet vil gi ytterligere forbedring av robusthet, samt redusere prosedyrekostnader ved blodbasert diagnostikk av Alzheimers sykdom. Det kliniske materialet som skal benyttes vil komme fra DiaGenics egen biobank, samt fra biobankselskapet HUNT Biosciences, Levanger, Norge.

Tildelingen til prosjektet ”Blood microRNAs for the early diagnosis of Alzheimer’s disease” er i dag publisert av Forskningsrådet, men endelig tildeling er betinget av signatur fra partene.

”Forskningsrådet har tidligere bevilget betydelige beløp til DiaGenics utvikling av diagnostiske tester. Denne nye bevilgningen til videre utvikling av blod basert diagnostikk av tidlig deteksjon av Alzheimers sykdom utgjør et viktig økonomisk bidrag for vår produktutvikling,” sier Adm. Dir. Henrik Lund.

Kontaktperson:

Henrik Lund, administrerende direktør

Telefon: 47 909 71 219

E-mail: henrik.lund@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner