OFFENTLIG TILSKUDD PÅ NOK 6 MILL TIL UTVIKLING AV PARKINSON TEST

DiaGenic er tildelt støtte på NOK 6 mill. fra Forskningsrådets BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena). Midlene skal benyttes i et brukerstyrt forskningsprosjekt for utvikling av en diagnostisk test for Parkinsons sykdom.

Forskningsdirektør Anders Lönneborg i DiaGenic kommenterer tildelingen slik: ”Forskningsrådet har tidligere bevilget betydelige beløp til DiaGenics utvikling av diagnostiske tester for brystkreft og Alzheimers sykdom. Denne nye bevilgningen til vår satsning på Parkinsons sykdom representerer både en viktig anerkjennelse av vårt arbeid, og utgjør et viktig økonomisk bidrag.”

Prosjektet som har tittelen ”A gene expression signature for the early detection of Parkinson disease” vil løpe over 4 år og støtten til prosjektet utgjør NOK 5,97 mill.

DiaGenic ble i desember 2007 tildelt midler fra Michael J. Fox Foundation i samarbeid med Brigham and Womens Hospital og Harvard Medical School for utvikling av en biomarkør for tidlig påvisning av Parkinsons sykdom. De nye midlene fra Forskningsrådet skal benyttes i et utviklingsprosjekt som vil bygge på det prosjektet som er støttet av Michael J. Fox Foundation.

DiaGenics administrerende direktør, Dr. Med. Erik Christensen, kommenterer:”Tidlig diagnose av Parkinsons sykdom med påfølgende medikamentell behandling øker livskvaliteten for pasientene og forsinker sykdomsprosessen. En blodbasert diagnostisk test vil også være nyttig for farmasøytiske selskaper ved å sikre optimal inklusjon av pasienter i kliniske studier for nye legemidler som kan reversere eller stoppe sykdommen. ”Den nye eksterne finansieringen bidrar til at utviklingen av DiaGenic sitt tredje produkt kan fortsette parallelt med våre kjerneaktiviteter innen salg og markedsføring av våre tester for brystkreft og Alzheimers sykdom.”

Kontaktperson:
Erik Christensen, Administrerende Direktør
Telefon: + 47 95939918
E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner