Paul de Potocki blir ny administrerende direktør i DiaGenic ASA

OSLO – 26. juni 2012 - Paul de Potocki tiltrer som Administrerende direktør i DiaGenic ASA. Paul erstatter Henrik Lund som har ledet DiaGenic som midlertidig administrerende direktør siden april 2012. Paul de Potocki vil tiltre medio september i år.

Paul de Potocki har mer enn 20 års internasjonal ledelseserfaring. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Aerocrine AB, som er et medisinsk utstyrs- og diagnostikk selskap og pioner innen ny teknologi for diagnose og behandling av astma. Før Aerocrine var han Senior Vice President, Commercial and Strategic Development i Biovitrum AB. Paul har også hatt rollen som Executive Vice President, Strategic Marketing i det tyske selskapet Fresenius Kabi, i tillegg til stillingen som Divisional Vice President, Global Sales and Strategic Marketing i Pharmacia. Før det igjen har han hatt flere internasjonale lederstillinger innen forretningsutvikling og salg i Unilever gruppen.

DiaGenic går inn i en ny utviklingsfase med stadig økt aksept for den viktige rollen DiaGenics blod baserte diagnostikk kan ha i behandlingen av nevrodegenerative sykdommer," sier Ingrid Wiik, midlertidig styreleder. "Pauls betydelige industrierfaring gjør han eksepsjonelt kvalifisert for å møte de utfordringene som ligger foran oss for å sørge for at DiaGenic sine produkter skal komme til nytte for pasienter i internasjonale markeder."

DiaGenics valgkomite har foreslått for den ordinære generalforsamlingen den 26. juni at Henrik Lund, midlertidig adm. dir., skal fortsette i sin tidligere rolle som styreleder i selskapet med virkning fra tiltredelsestidspunktet for Paul som administrerende direktør. Det vil bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling for godkjennelse opsjonsprogrammet i tilknytning til ansettelsen av ny administrerende direktør.

Kontakt:

Ingrid Wiik, fungerende styreleder, telefon +47 90051433

Henrik Lund, adm.direktør, telefon +47 90971219

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner