RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008

Styret i DiaGenic har den 21.august behandlet rapport for 1. halvår 2008. Halvårsrapport og presentasjonsmateriale følger vedlagt.

Hovedpunkter i halvårsrapporten er:
- Inngått avtale for brystkreft testen med SRL Ranbaxy
- Fullføring av den indiske multisenter studien for brystkreft
- Gjennomført emisjon på 44,8 millioner kroner
- Tildelt Europeisk patent for Alzheimers sykdom
- Patent i Japan for bruk av genekspresjon til diagnostikk av en rekke forskjellige sykdommer
- Tildelt forskningsfinansiering fra EU kommisjonen

DiaGenic har signert en distribusjonsavtale for brystkreft-testen i India med SRL Ranbaxy Ltd.
SRL Ranbaxy er Indias største laboratoriekjede med mer enn 800 innsamlings sentre og omfattende salgs- og markedsføringsapparat. Testen forventes lansert etter vår godkjenning av SRL Ranbaxy’s prøvetakningskjede.

Inklusjonen til den omfattende kliniske multisenterstudie i India er fullført, med blodprøver fra 9 forskjellige sykehus og prøver fra 742 kvinner. Ved bruk av en uavhengig pasientgruppe ble brystkrefttesten treffsikkerhet dokumentert og dekker de kliniske behov og var på linje med tidligere studier fra DiaGenic. De beste resultater ble funnet hos målgruppen yngre kvinner, hvor mammografi har redusert treffsikkerhet.

DiaGenic har utført oppfølgingsstudier hvor oppdatert klinisk sykdomsutvikling har vært sammenholdt med våre tidligere utførte analyser av alle gener. Disse studiene har blitt presentert ved internasjonale møter og viser at testen er stabil fra tidlig til fremskreden Alzheimers sykdom. Studiene indikerer også at vi kan identifisere tidlige forstadier til Alzheimers (Mild Cognitive Impairment). Disse forstadiene er viktig å identifisere for tidlig behandling og inngår i kliniske studier for mange nye legemidler.

Fremdriften mot europeisk godkjenning av både Alzheimers og brystkreft-testen for diagnostisk bruk fortsetter.

Resultatet for 1. halvår 2008 beløp seg til NOK -15,6 mill sammenlignet med NOK -13,9 mill i tilsvarende periode i 2007.
Driftskostnader for 1. halvår 2008 utgjorde NOK 16,2 mill mot NOK 14.3 mill i 1. halvår 2007.
Selskapets likvider utgjorde 30. juni 2008 NOK 48.2 mill.
I mai gjennomførte selskapet en emisjon på 8 millioner aksjer med et bruttoproveny på NOK 44,8 mill.

Hovedpunkter etter kvartalets slutt:
- Etter kvartalets utløp mottok DiaGenic informasjon om at patent for Japan vil bli meddelt. Patentet omfatter DiaGenic sin metode for generering av data til diagnostisering av sykdom ved bruk av blodprøver og analyse av genuttrykk. Patentet inkluderer blant annet Alzheimers sykdom og ulike kreftformer, herunder brystkreft.
- DiaGenic inngår i et omfattende EU støttet, forskningsprogram kalt SPIDIA, under rammeverkprogram FP7 Prosjektet er et integrert samarbeidsprosjekt og støttes med totalt 9 millioner Euro for å forbedre, standardisere og kvalitetssikre de molekylærbiologiske teknikker innen blod og vevsbasert diagnostisk testing med fokus på de preanalytiske prosesser.


For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker