RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009

Et kvartal med fokus på CE studier

Styret i DiaGenic har den 11.mai behandlet rapport for 1. kvartal 2009. Kvartalsrapport og presentasjonsmateriale følger vedlagt.

Hovedpunkter i kvartalsrapporten er:
• Ferdigstilt alt analytisk arbeid for CE merking av både BCtect og ADtect.
• Tildelt forskningsfinansiering på NOK 6,5 mill NOK for utvikling av test for Parkinson’s sykdom.
• Signert ”term sheet” med et legemiddelfirma for utvikling av en ny biomarkør.
• Betydelig interesse for ADtect® og selskapet ved den internasjonale Alzheimers og Parkinsons-sykdom kongressen i Prag

Utviklingen av ADtect® og BCtect® har medført betydelig arbeid for å videreutvikle våre statistiske metoder for genanalyse og å implementere disse i egenutviklet software som genererer testsvar. Denne har blitt utviklet under strenge kvalitetsstandarder for diagnostisk bruk, med nødvendig dokumentasjon og i samarbeid med Applied Biosystems. Den egenutviklede softwaren er nå en generell software for våre tester.

Det første legemiddelfirma har undertegnet et ”Term sheet” med DiaGenic for utvikling av en ny biomarkør for fremtidig bruk i legemiddelutvikling.

Det er i første kvartal lagt ned et betydelig arbeid i forhandlinger om distribusjonsavtaler i Europa. Forhandlingene omfatter et antall distributører som dekker nord-, vest- og Sør-Europa. Majoriteten av distributørene dekker større områder. For de største aktørene er forhandlingene omfattende og involverer både lokale avdelinger og konsernets hovedkvarter. Fullføring av avtaler med disse vil være avhengig av ferdigstilt dokumentasjon for CE merking, og lokale markedsundersøkelser.

I India fortsettes arbeidet med etablering i New Delhi hos referansegruppen med bruk av ”seeding kits”. Flere kundebesøk fra DiaGenic og konsulenter for å understøtte vår distributør SRL Diagnostics i vitenskapelig innsalg overfor opinionsledere i Dehli. Deretter vil økt markedsføring kreves for å stimulere markedsopptaket.

DiaGenic har blitt innvilget støtte på NOK 6,5 mill. fra Forskningsrådets BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) midler for å utvikle en diagnostisk test for Parkinson’s sykdom. Prosjektet løper over en fire års periode og bygger på det pågående prosjektet som er finansiert av Michael J. Fox Foundation.

Resultatet for 1. kvartal 2009 beløp seg til NOK -11,4 mill sammenlignet med NOK -7,7 mill i tilsvarende periode i 2008. Driftskostnader for 1. kvartal 2009 utgjorde NOK 11,6 mill mot NOK 7,9 mill i 1. kvartal 2008. Selskapets likvider utgjorde 31. mars 2009 NOK 18,3 mill.

Hovedpunkter etter kvartalets slutt:
• Samsvar med IVD-direktivets CE merking oppnådd med ADtect®.
• Ferdigstilt kalibreringsmodell og tekniske studier av BCtect®. Ferdigstillelse og dokumentasjon av testen pågår.
• Selskapet har inngått distribusjonsavtaler for flere land:
- Algol Pharma for Norge, Sverige, Danmark og Finland
- Access Health Care for Sveits og Østerrike
- Genekor for Hellas
- Data Diş Ticaret (en del av Reysas Group), for Tyrkia

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker