Rapport for 1. kvartal 2011

Pharma samarbeid og innovasjon drives fremover

 

Styret i DiaGenic har den 11. mai behandlet rapport for 1. kvartal 2011. Rapport og presentasjon følger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten i er:

  • Samarbeidsprosjektet med Pfizer om utvikling av MCI og Alzheimer progresjon biomarkører har en positiv utvikling og forløper i henhold til studieplan
  • Diskusjoner med flere ledende farmasøytiske- og billeddiagnostikkselskaper om samarbeid og bruk av blodbasert tidligdiagnostikk for Alzheimer skrider tilfredsstillende fremover
  • Inngått samarbeid med Ferghana Partners Group for å støtte opp om kommersielle transaksjoner med farmasøytiske og diagnostiske partnere

Pfizer prosjektet skrider fremover i henhold til forventede tidslinjer i kontrakten. Samarbeidsavtalen med Pfizer har som mål å identifisere diagnostiske verktøy som kan hjelpe med utvelgelse av de rette pasientene til kliniske studier for legemiddelutvikling innen Alzheimers feltet. DiaGenic har opparbeidet en unik biobank med blodprøver fra egne kliniske studier som brukes i Pfizer prosjektet. Ved utgangen av 1. kvartal hadde DiaGenic fullført to av fire arbeidspakker og utført 50 % av laboratorieanalysene i dette prosjektet. Etter laboratorieanalysene følger komplekse bioinformatiske studier som innebærer analyse av >200.000 individuelle PCR reaksjoner med påfølgende biologisk modellering. Disse resultatene vil være en av milepælene i det kommersielle samarbeidet med Pfizer.

Parallelt med Pfizer studien, har vi aktivt synliggjort vår kompetanse, våre kjerneområder og diagnostiske tester til ledende farmasøytiske selskaper som er tungt engasjert i Alzheimer feltet. Tilbakemeldingene på DiaGenics konsept og verdien som dette vil gi våre kunder er oppmuntrende. I tillegg er det fremgang i diskusjoner med produsenter av amyloid PET tracere knyttet til mulige forsknings- og utviklingssamarbeid for å demonstrere diagnostiske sammenlignbarhet.

For å støtte forretningsutviklingsaktivitetene innenfor både brystkreft og CNS-feltet, har DiaGenic valgt å samarbeide med Ferghana Partners Group som er er en ledende internasjonal rådgiver på seniornivå til helsesektoren og som har spesialisert seg på bedriftsrådgivning på seniornivå. Ferghana vil identifisere potensielle lisenstakere av DiaGenic's teknologi og gi råd om potensielle kommersielle transaksjoner som følge av deres og DiaGenic's pågående interaksjoner med legemiddel og diagnostikk selskaper.

Driftsinntekter for 1. kvartal 2011 utgjorde TNOK 1.608 sammenlignet med TNOK 0 i tilsvarende periode i 2010. Totalresultatet for 1. kvartal 2011 beløp seg til MNOK -9,0 sammenlignet med MNOK -11,8 i tilsvarende periode i 2010. Driftskostnader for 1. kvartal 2011 utgjorde MNOK 11,2 mot MNOK 11,9 i 1. kvartal 2010. Selskapets likvider utgjorde 31. mars 2011 MNOK 86,7.

Fremtidsutsikter:

  • Levere på ”companion diagnostics” initiativet, med utviklings- og lisensavtaler med farmasøytiske og billeddiagnostikk selskaper som opererer innen CNS feltet
  • Sørge for en vellykket leveranse på Pfizer samarbeidet i 2011
  • Styrke og strukturere organisasjonen for å støtte selskapets farma strategi

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.