RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2008

Styret i DiaGenic har den 30.oktober behandlet rapport for 3. kvartal 2008. Kvartalsrapport og presentasjonsmateriale følger vedlagt.

Hovedpunkter i kvartalsrapporten er:
- Brystkrefttesten BCtectTM er godkjent av Super Religare Laboratories (SRL)
- Kommersiell lansering av BCtectTM fastsatt til 8. november 2008
- Tildelt forskningsfinansiering fra EU kommisjonen
- Nye patenter i Japan, New Zealand og Hong Kong vil bli innvilget

DiaGenic’s første kommersielle test blir lansert i India den 8. november 2008. Brystkreft testens produktnavn er nå fastsatt til BCtect™. Den kommersielle lanseringen av BCtect™ finner sted i New Delhi. Denne første lanseringen vil bli etterfulgt av lansering i de 10 største byer i India, og dermed vil testen tidlig i 2009 kunne være tilgjengelig i hele det indiske markedet.

De positive resultatene fra den omfattende kliniske multisenter studien på brystkreft-testen for å dokumentere BCtect™ sin diagnostiske nytte i India har vært grunnlaget for Super Religare Laboratories Ltd (tidligere SRL Ranbaxy Ltd) sitt arbeid for å klargjøre for den kommersielle lanseringen. SRL har gjennomført kvalitetsrevisjon av referanselaboratoriet Labindia, feedbackstudier hos leger i målgruppen og egne tester av de logistiske prosesser. BCtect™ ga korrekt prediksjon i denne viktige studien med anonymiserte prøver som dokumenterte hele prosessen fra blodprøvetakning, prøvetransport til analysering hos Labindia.

Forskningsprogrammet “Standardisation and improvement of generic pre-analytical tools and procedures for in vitro diagnostics” (SPIDIA) er offisielt startet. DiaGenic vil som deltaker i programmet motta forskningsstøtte på omkring 580 tusen Euro fordelt over 4 år. Midlene fra EU vil brukes til å videreutvikle den preanalytiske prosess for analysering av blodbasert genekspresjon.

DiaGenic har mottatt informasjon om at patentsøknader for Japan, New Zealand og Hong Kong vil bli meddelt. Patentet i Japan og New Zealand omhandler både Alzheimer og brystkreft, mens patentet i Hong Kong er en forlengelse av det Europeiske Alzheimer patentet.

Resultatet for 3. kvartal 2008 beløp seg til NOK -8,2 mill sammenlignet med NOK -6,7 mill i tilsvarende periode i 2007. Driftskostnader for 3. halvår 2008 utgjorde NOK 8,9 mill mot NOK 6,9 mill i 3. kvartal 2007. Selskapets likvider utgjorde 30. september 2008 NOK 39.8 mill.

Hovedpunkter etter kvartalets slutt:
- Etter kvartalets utløp har DiaGenic valgt DNAVision som sitt kliniske referanselaboratorium for Europa. Dette vil sikre kvalitet og enkel tilgang til testen ved lansering. Blodprøvene vil bli tappet på et prøvetakningslaboratorium og sendt til sentrallaboratoriet for analyse. DiaGenic opprettholder målsettingen om å ha distribusjonsnettverk for de viktigste markedene i Europa klart til CE-merking er på plass.

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker