RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2009

DiaGenic tildelt prisen ”Norges mest innovative bedrift 2009” Styret i DiaGenic har den 29.oktober behandlet rapport for 3. kvartal 2009. Rapport og presentasjonsmateriale følger vedlagt. Hovedpunkter i rapporten er: • Distribusjonsavtale for Storbritannia og Irland er inngått med en verdensledende leverandør av diagnostiske tester og tjenester • Minstevolum på mer enn 100.000 tester i inngåtte distribusjonsavtaler • USA strategi for hurtigere markedsadgang initiert • ”Companion Diagnostics” – defineres som satsningsområde for DiaGenic • Meddelt patent i Europa for Alzheimers sykdom og brystkreft • Kåret til Norges mest innovative bedrift 2009 DiaGenic har etter kvartalets slutt inngått en distribusjonsavtale med en verdensledende leverandør av diagnostiske tester og tjenester for å markedsføre BCtect® for tidlig deteksjon av brystkreft og ADtect® for tidlig deteksjon av Alzheimers sykdom i Storbritannia og Irland. Distribusjonsavtalene for Danmark, Finland, Hellas, Irland, Norge, Storbritannia, Sveits, Sverige og Østerrike inneholder bestemmelser om minimum salgsvolum for å opprettholde markedseksklusivitet. For perioden fra 2010 til og med 2013 utgjør akkumulerte minstevolum for disse markedene mer enn 100.000 tester. Foreslått sluttbrukerpris er €600 per test. DiaGenic’s tester kan markedsføres via CLIA godkjent laboratorium i USA i forkant av en FDA-godkjenning. Innledende samtaler startet med egnet laboratorium for hurtigere markedsadgang. Et viktig strategisk satsningsområde for DiaGenic er biomarkører for ”Companion Diagnostics”. Dette internasjonalt hurtig voksende segmentet bygger på samarbeid med farmasøytisk industri. Avtalen med Merz Pharmaceuticals og promoteringen av ADtect® for bruk i kliniske studier signaliserer DiaGenic’s økte aktivitet i dette segmentet. DiaGenic har blitt meddelt et Europeisk patent for bruk av en rekke viktige gensekvenser i blod for diagnostisering og monitorering av blant annet Alzheimers sykdom og brystkreft. Patentet tilhører DiaGenic's patentfamilie 2 og vil være gyldig til 2023. DiaGenic har blitt tildelt prisen som Norges mest innovative bedrift 2009. Norges forskningsråd deler ut prisen som skal motivere til økt forskning i næringslivet gjennom å ta frem gode eksempler på innovative bedrifter. Over 1000 norske næringslivsledere har stemt fram DiaGenic som Norges mest innovative bedrift 2009. Resultatet for 3. kvartal 2009 beløp seg til NOK -9,3 mill sammenlignet med NOK -8,2 mill i tilsvarende periode i 2008. Driftskostnader for 3. kvartal 2009 utgjorde NOK 9,3 mill mot NOK 8,9 mill i 3. kvartal 2008. Selskapets likvider utgjorde 30. september 2009 NOK 7,7 mill. Etter kvartalets slutt har Selskapet tatt opp et lån fra Innovasjon Norge på NOK 5 mill. med fire års løpetid. Med nåværende kostnadsnivå vil selskapet være finansiert til begynnelsen av 2010. Styret og deres rådgivere arbeider videre med langsiktig finansiering av selskapet. For nærmere opplysninger henvises til vedlagte rapport og presentasjon. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker