Rapport for 3. kvartal 2010

​God fremdrift i interaksjoner med Pharma og Imaging selskaper

Styret i DiaGenic har den 28.oktober behandlet rapport for 3. kvartal 2010. Rapport og oppdatert corporate presentation følger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten i er:

  • Pågående diskusjoner med flere ledende farmasøytiske selskaper og selskaper innen bildediagnostikk utvikler seg i henhold til planen om bruk av DiaGenic’s produkter, teknologi, IP og biobank til kliniske studier innen området CNS.
  • Publikasjon av to sentrale vitenskapelige manuskripter i det høyt rankende Journal of Alzheimer’s Disease.
  • Varsel om godkjenning av familie 3 patent som dekker 30 land i Europa
  • Vellykket rettet emisjon av NOK 70 millioner, betinget godkjenning av generalforsamling 29. oktober

Det nye styret initierte en betydelig endring av den kommersielle strategien til selskapet med satsning på partner avtaler med de store internasjonale farmasøytiske selskapene og bildediagnostikk selskapene. Den strategiske og driftsmessige reposisjonering vil generere inntekter gjennom bla. R&D samarbeidsavtaler, utlisensiering og påfølgende produktsalg. Denne strategien krever langsiktig finansiering av selskapet, som også er manifestert ved den rettede emisjonen på NOK 70 millioner.

 Et viktig strategisk satsningsområde for DiaGenic er biomarkører for legemiddelut­vikling og “companion diagnostics”.

 Ledende farmasøytiske selskaper og selskaper innen bildediagnostikk viser stor interesse for DiaGenic. DiaGenic er for øyeblikket i dialog med flere farmasøytiske selskaper og selskaper innen bildediagnostikk. 

Her diskuteres blant annet:

  • potensiell bruk av ADtect for retrospektive analyser av fullførte fase 3 studier av AD pasienter
  • bruk av DiaGenic’s egne kliniske studier og biobank for utvikling av nye biomarkører for tidlig deteksjon av AD (prodromal AD)
  • bruk av genekspresjonsanalyse i planlagte prodromal AD studier
  • utvikling av biomarkører for sykdomsovervåking/progresjon ved hjelp av utvidet gensett. Disse gensettene er allerede identifisert av DiaGenic i tidligere hel-genom studier.

Disse dialogene progredierer i henhold til plan.

En viktig eiendel i dialogen opp partnere er DiaGenic sin biobank, som består av mer enn 1900 blodprøver.  Som et resultat av tidligere studier og denne biobanken har to vitenskaplige artikler blitt godkjent for publisering i Journal of Alzheimer’s Disease volum 23, nummer 1. Denne journalen er rangert som en av de ledende tidsskrifter på tvers av alle medisinske felter. Disse artiklene vil bygge tillit i ADtect blant leger og farmasøytiske selskapene og bekrefte DiaGenic’s ledende posisjon som leverandør av biomarkører i CNS-feltet.

I kvartalet har selskapet blitt meddelt patent i Europa for brystkreft i patentfamilie 3. DiaGenic har nå mer enn 100 patenter (tildelt/meddelt) innen de tre patentfamiliene, som reflekterer selskapet sin sterke posisjon innen molekylærdiagnostikk basert på blodbaserte genekspresjonstester.

Totalresultatet for 3. kvartal 2010 beløp seg til MNOK -9,6 sammenlignet med MNOK -9,3 i tilsvarende periode i 2009. Driftskostnader for 3. kvartal 2010 utgjorde MNOK 9,6 mot MNOK 9,4 i 3. kvartal 2009. Selskapets likvider utgjorde 30. september 2010 MNOK 10,1.

Etter kvartalets slutt har DiaGenic gjennomført en betinget rettet emisjon på NOK 70 millioner mot eksisterende og nye investorer basert på en book building prosess. Tegningskursen i den Rettede Emisjonen er fastsatt til NOK 0,50 per aksje. Av hensyn til likebehandling av aksjonærene har styret i DiaGenic foreslått en etterfølgende emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer, per 6. oktober 2010, som ikke deltok i den Rettede Emisjonen. I Reparasjonsemisjonen er det foreslått utstedt opp til 60 millioner aksjer til NOK 0,50 per aksje. Den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen er betinget av godkjenning fra generalforsamlingen den 29. oktober 2010.

Fremtidsutsikter:

  • Fullføre kapitalforhøyelse som sikrer langsiktig finansiering av selskapet
  • Implementere og ekspandere strategi for “companion diagnostics”, herunder markedsføring av DiaGenic’s biomarkører til far­masøytiske selskaper, med det mål å oppnå partner avtaler.

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte rapport og corporate presentasjon.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker