REPARASJONSEMISJON OVERTEGNET

Det vises til børsmelding av 25. januar 2010. Det foreløpige resultatet av DiaGenic ASAs (”DiaGenic”) reparasjonsemisjon viser at DiaGenic har mottatt tegninger for ca. 7,7 millioner aksjer. Reparasjonsemisjonen er således overtegnet med ca. 120 %. Gjennom reparasjonsemisjonen vil DiaGenic bli tilført et bruttoproveny tilsvarende ca. NOK 9,6 millioner før transaksjonskostnader. De nye aksjene vil bli allokert i henhold til prinsippene som er beskrevet i prospektet publisert 21. januar 2010. Melding om tildeling av nye aksjer i reparasjonsemisjonen og det beløp som den enkelte tegner skal betale, vil fremgå av tildelingsbrev som sendes ca. 12. februar 2010. DiaGenic forventer å sende ut en børsmelding rundt 12. februar 2010 som kunngjør endelig resultat av reparasjonsemisjonen. De nye aksjene vil bli notert på Oslo Børs så snart kapitalforhøyelsen i forbindelse med reparasjonsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret, og de nye aksjene er registrert i VPS. De nye aksjene forventes notert rundt 23. februar 2010. Tegnerne kan ikke handle med de nye aksjene før de er betalt og registrert på den enkelte tegners VPS-konto. Argo Securities AS og Orion Securities AS har opptrådt som tilretteleggere i reparasjonsemisjonen. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Håkon Sæterøy (styreleder), telefon +47 92 69 51 75 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner