Spleis av selskapets aksjer med eks-dato 30. mai

 

På selskapets ordinære generalforsamling den 23. mai, 2011 ble det vedtatt en spleis av aksjer i forholdet 10:1, ved at aksjenes pålydende økes med NOK 0,45 fra NOK 0,05 til NOK 0,50, slik at 10 aksjer slås sammen til 1 aksje. Styret har besluttet å gjennomføre aksjespleisen med virkning fra mandag 30. mai 2011 (eks-dato). Siste handledag før spleisen blir fredag 27. mai.  Etter ovennevnte endringer er selskapets aksjekapital NOK 13 511 826, fordelt på 27 023 652 aksjer, hver med pålydende NOK 0,50.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker