Tildeling av opsjoner

Oslo, 5. september 2011: I henhold til vedtak av generalforsamlingen i DiaGenic ASA den 23. mai 2011 har styret i dag foretatt tildeling av opsjoner til ansatte i DiaGenic ASA. Innløsningskurs på opsjonene er satt til NOK 6,00, som er basert på en vektet beregning av siste ukes markedskurs med et tillegg på 10%. Opsjonene har en levetid på 4 år og kan utøves etter 3 år.

Følgende primærinnsidere har i dag fått tildelt opsjoner:

  • Erik Christensen, Administrerende direktør: 120 000 opsjoner
  • Magnus Sjøgren, Medisinsk direktør: 40 000 opsjoner
  • Morten Sten Johansen, Direktør forretningsutvikling: 40 000 opsjoner
  • Edith Rian, Direktør Operations: 40 000 opsjoner
  • Ruben Ekbråten, Finansdirektør: 40 000 opsjoner
  • Anders Lönneborg, Forskningsdirektør: 16 000 opsjoner
  • Praveen Sharma, IP ansvarlig: 16 000 opsjoner
  • Gisle Grave, Direktør klinisk FoU: 16 000 opsjoner
  • Torbjørn Lindahl, Leder bioinformatikk: 16 000 opsjoner
  • Line Røed, prosjektleder: 16 000 opsjoner

Tilsammen 432 000 opsjoner er i dag tildelt, inklusive overnevnte tildelinger. Antall utestående opsjoner etter dagens tildeling er 432 000.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner