Tildeling av opsjoner

Oslo, 17. september 2012: I henhold til vedtak av generalforsamlingen i DiaGenic ASA den 23. mai 2011 og 14. august 2012 har styret i dag foretatt tildeling av opsjoner til ansatte i DiaGenic ASA. Innløsningskurs på opsjonene er satt til NOK 3,25, som er basert på en vektet beregning av siste ukes markedskurs med et tillegg på 10%. Opsjonene har en levetid på 4 år og kan utøves etter 3 år.

Følgende primærinnsidere har i dag fått tildelt opsjoner:

  • Paul de Potocki, Administrerende direktør: 1 000 000 opsjoner
  • Magnus Sjögren, Medisinsk direktør: 45 000 opsjoner
  • Ruben Ekbråten, Finansdirektør: 45 000 opsjoner
  • Anders Lönneborg, Forskningsdirektør: 12 000 opsjoner
  • Praveen Sharma, IP ansvarlig: 12 000 opsjoner
  • Gisle Grave, Direktør klinisk FoU: 12 000 opsjoner
  • Torbjørn Lindahl, Leder bioinformatikk: 27 000 opsjoner
  • Line Røed, prosjektleder: 12 000 opsjoner

Tilsammen 1 227 000 opsjoner er i dag tildelt, inklusive overnevnte tildelinger. Antall utestående opsjoner etter dagens tildeling er 1 459 000.

Kontaktperson:

Henrik Lund, Styreleder

Telefon: 47 909 71 219

E-mail: henrik.lund@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner