Ingen kritikk mot NetCom

(Oslo, 5. juli 2005) I et brev til Samferdselsdepartementet bekrefter Post- og teletilsynet (PT) at det ikke er grunnlag for å rette kritikk mot NetCom i forbindelse med mobilutfallet 12. og 13. juni.

NetCom sendte en rapport til PT etter utfallet. Tilsynet har nå vurdert rapporten, og gitt sine konklusjoner til Samferdselsdepartementet. -Konklusjonene er i tråd med vår interne rapport, og slik vi mener det bør være. Likevel er det svært hyggelig å få en offisiell bekreftelse fra departementet og PT på dette, sier administrerende direktør i NetCom, Barbara Thoralfsson. ”PT finner ingen kritikkverdige forhold hos NetCom verken for at problemet oppsto eller måten det ble håndtert på når det først var en realitet”, skriver PT i sitt brev til Samferdselsdepartementet. -Vi er smertelig klar over at utfall får store konsekvenser for kundene. Derfor har vi engasjert et uavhengig ekspertorgan for en fullstendig gjennomgang av vårt mobilnett. Om de avdekker forhold som bør rettes eller endres, er dette tiltak som vil bli iverksatt for å sikre en enda bedre drift av nettet, sier Thoralfsson. Kontaktperson: Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef tlf 934 34 200

Om oss

NetCom er norges nest største mobiloperatør, og tilbyr mobile kommunikasjonsløsninger. Selskapet eies av det svenskfinske konsernet TeliaSonera, som er Nordens og Baltikums ledende kommunikasjonsselskapNetCom har hatt en sterk og jevn vekst siden det brøt telemonopolet i 1993, og hadde i 2007 en omsetning på over 7.5 milliarder kroner, og et overskudd før skatt på over 2 milliarder kroner. NetCom hadde mer enn 1.2 millioner kunder per 31.12.2007. NetCom er et heleid datterselskap av TeliaSonera AB. NetCom har over 98 prosent dekning der folk bor og ferdes. Kundesenteret er bemannet 24 timer i døgnet syv dager i uken, året rundt.Hovedkontoret ligger i Oslo med avdelingskontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tønsberg. NetCom har totalt 650 ansatte.

Dokumenter og linker