Problemer i deler av mobilnettet

(Oslo, 22. juni 2005) Deler av NetComs mobilnett var i ettermiddag nede på grunn av strømutfall. Berørte områder var Nordvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Menneskelig svikt i forbindelse med arbeid på sentralen førte til at Nordvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge opplevde problemer. Feilen er utbedret. Likevel tar det noe tid før trafikken går som normalt, fordi mange kunder igjen skal oppdateres i mobilnettet. Store deler av trafikken gikk som vanlig etter kort tid. Rundt 200 000 av kundene var i større eller mindre grad berørt av dekningsutfallet. Kontaktperson: Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef tlf 934 34 200

Om oss

NetCom er norges nest største mobiloperatør, og tilbyr mobile kommunikasjonsløsninger. Selskapet eies av det svenskfinske konsernet TeliaSonera, som er Nordens og Baltikums ledende kommunikasjonsselskapNetCom har hatt en sterk og jevn vekst siden det brøt telemonopolet i 1993, og hadde i 2007 en omsetning på over 7.5 milliarder kroner, og et overskudd før skatt på over 2 milliarder kroner. NetCom hadde mer enn 1.2 millioner kunder per 31.12.2007. NetCom er et heleid datterselskap av TeliaSonera AB. NetCom har over 98 prosent dekning der folk bor og ferdes. Kundesenteret er bemannet 24 timer i døgnet syv dager i uken, året rundt.Hovedkontoret ligger i Oslo med avdelingskontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tønsberg. NetCom har totalt 650 ansatte.