Billigere for NetComs bedriftskunder

Billigere for NetComs bedriftskunder (Oslo 01. april 2004) NetCom innfører en ny rabattstruktur for bedriftskunder. I tillegg er SMS-prisen satt ned med 15 prosent. - NetCom har fått et godt fotfeste i bedriftsmarkedet og har nå en markedsandel på 25 prosent. Med den nye rabattstrukturen er jeg sikker på at vi vil posisjonere oss enda sterkere, sier Morten Birkeland, divisjonsdirektør salg i NetCom. Selskapet ønsker en tilpasning til dagens konkurransesituasjon, spesielt inn mot de små og mellomstore bedriftene. Størrelsen på rabatten blir bestemt ut i fra hvor mange abonnement bedriften tegner og gjelder for samtaler, sms og bildemeldinger, både innenlands og utenlands. Små og mellomstore bedrifter med 1-49 abonnement får en rabatt på fem prosent. Rabattordningen trer i kraft fra 1. april og gjelder også for NetComs eksisterende kunder. I tillegg satte NetCom 1. mars ned SMS-prisen for bedriftskundene med 10 øre. Det er en prisreduksjon på 15 prosent. Den nye prisen er 59 øre per SMS. Kontaktperson: Morten Birkeland, divisjonsdirektør salg 920 69 500 Fakta om NetCom as NetCom har hatt en sterk og jevn vekst siden det brøt telemonopolet i 1993, og hadde i 2003 en omsetning på om lag 5,4 milliarder kroner, og et overskudd før skatt på 1,501 milliarder kroner. NetCom hadde 1 195 150 kunder pr 31.12.2003. Selskapet har ca. 730 ansatte. TeliaSonera AB eier 100% av aksjene i NetCom as. NetCom har rundt 98 prosent dekning der folk bor og ferdes. Kundesenteret er bemannet 24 timer i døgnet syv dager i uken, året rundt. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

NetCom er norges nest største mobiloperatør, og tilbyr mobile kommunikasjonsløsninger. Selskapet eies av det svenskfinske konsernet TeliaSonera, som er Nordens og Baltikums ledende kommunikasjonsselskapNetCom har hatt en sterk og jevn vekst siden det brøt telemonopolet i 1993, og hadde i 2007 en omsetning på over 7.5 milliarder kroner, og et overskudd før skatt på over 2 milliarder kroner. NetCom hadde mer enn 1.2 millioner kunder per 31.12.2007. NetCom er et heleid datterselskap av TeliaSonera AB. NetCom har over 98 prosent dekning der folk bor og ferdes. Kundesenteret er bemannet 24 timer i døgnet syv dager i uken, året rundt.Hovedkontoret ligger i Oslo med avdelingskontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tønsberg. NetCom har totalt 650 ansatte.