Misbruk av personopplysninger - NetCom vant mot TelBon AS - også i Lagmannsretten

Misbruk av personopplysninger - NetCom vant mot TelBon AS - også i Lagmannsretten (Oslo 8. juli 2004) Lagmannsretten har gitt NetCom medhold i saken mot TelBon AS. Det betyr at NetCom ikke har noen utleveringsplikt av kundedata til selskapet. 30. januar stanset NetCom utlevering av personopplysninger til TelBon AS, fordi opplysningene ble misbrukt i salg og markedsføring av Telenor Mobil AS. TelBon saksøkte NetCom for å få gjenopptatt utleveringen av personopplysningene, men fikk ikke medhold i retten (byfogdembetet). De anket saken til Lagmannsretten, som nå har kommet frem til samme resultat som byfogdembetet. - NetCom har aldri solgt kundeopplysninger til annen bruk enn til nummeropplysningsformål. Vi ønsker å skjerme våre kunder mot uønskede salgssamtaler eller annen markedsføring. Derfor er vi svært godt fornøyd med at vi også har vunnet saken i Lagmannsretten, sier Barbara Thoralfsson, adm.dir. i NetCom. Hvitvasking Lagmannsretten mener at TelBon er en overbygning for eierselskapene Telenor Teleservice og Bonnier DM og en ren formidler av NetComs kundedatainformasjon til disse to selskapene. Videre legger Lagmannsretten til grunn at det å verdiøke slike data, for eksempel når man vasker nummeropplysningsdata for de under 18 år, døde personer og de som har reservert seg, så ligger dette utenfor området for nummeropplysningsvirksomhet. Det samme gjelder å benytte slike verdiøkte data til salg og markedsføring. Retten konkluderer dermed med at TelBon AS ikke kan anses for å drive nummeropplysningsvirksomhet. Retten mener at nummeropplysningene er blitt brukt i strid med avtalen mellom NetCom og TelBon, og anser heller ikke at NetCom har noen utleveringsplikt av sin kundedatabase. NetCom vil fremdeles gi kundedata direkte til Telenor Teleservice AS i henhold til gjeldende regler for nummeropplysning. Kontaktpersoner: Guri Wormdahl, kommunikassjonssjef i NetCom 934 34 200 Dette er saken: · NetCom og andre teleselskap er pålagt av myndighetene å oversende sine kundedatabaser til selskap som driver nummeropplysningsvirksomhet. · NetCom stanset 30. januar utlevering av nummeropplysning til TelBon AS, etter at det ble oppdaget at opplysningene ble misbrukt til salg og markedsføring av Telenor Mobil AS. · TelBon AS saksøkte NetCom for å få gjenopptatt utleveringen. · Retten ga NetCom medhold, og anser at NetCom ikke har noen utleveringsplikt etter ekomloven § 7-4, jf. Nummerforskriften § 6.3. · NetCom ønsker å komme urene metoder til livs, og er opptatt av å fremme rettferdig konkurranse i det norske mobilmarkedet. Det er viktig for NetCom å beskytte kundenes personvern, og stanset derfor TelBon AS misbruk av personopplysninger. Dette er TelBon AS · 50 prosent eid av Telenor, 50 prosent eid av Bonnier DM AS ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

NetCom er norges nest største mobiloperatør, og tilbyr mobile kommunikasjonsløsninger. Selskapet eies av det svenskfinske konsernet TeliaSonera, som er Nordens og Baltikums ledende kommunikasjonsselskapNetCom har hatt en sterk og jevn vekst siden det brøt telemonopolet i 1993, og hadde i 2007 en omsetning på over 7.5 milliarder kroner, og et overskudd før skatt på over 2 milliarder kroner. NetCom hadde mer enn 1.2 millioner kunder per 31.12.2007. NetCom er et heleid datterselskap av TeliaSonera AB. NetCom har over 98 prosent dekning der folk bor og ferdes. Kundesenteret er bemannet 24 timer i døgnet syv dager i uken, året rundt.Hovedkontoret ligger i Oslo med avdelingskontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tønsberg. NetCom har totalt 650 ansatte.

Abonner