1 million brukere av eFaktura i Norge

BBS har nå registrert 1 million brukere av eFaktura i Norge. - eFaktura moderniserer samfunnet, sier salgssjef for eFaktura i BBS Tove Havn Skorge. – Dette sparer både privatpersoner og bedrifter for store beløp, sier Skorge. Tallene fra BBS tyder på at eFaktura bare vil fortsette å øke.

- BBS har registrert totalt 3,7 millioner eFaktura-avtaler. 868 000 av disse er opprettet i 2008. Det er en vekst på 23 prosent, sier Skorge.

53 nye bedrifter og 180 000 privatpersoner har tatt i bruk ordningen hittil i år. eFaktura har hatt en meget god utvikling de siste årene. – Bare hittil i år er veksten i antall privatpersoner som har tatt i bruk eFaktura 22 prosent mot 25 prosent i hele 2007.

- De siste tre årene har vært en sammenhengende opptur med jevn og sterk vekst på over 200 000 eFaktura-kunder hvert år, sier Skorge. Nå bruker 36 prosent av alle nettbankkunder i Norge eFaktura på en eller flere regninger. I snitt mottar en bruker 3,6 eFakturaer, og etterspørselen etter å få tilbud fra enda flere fakturautstedere begynner å merkes. Dette forklares også med den svært høye kundetilfredsheten eFaktura har, med en positiv score på 80 prosent blant brukerne.

BBS arbeider med å få enda flere leverandører til å ta i bruk eFaktura, slik at etterspørselen i markedet tilfredsstilles ytterligere, sier Skorge. Norge ligger fra før i verdenstoppen når det gjelder å ta i bruk elektroniske betalingstjenester.

- Våre tall tyder på at denne veksten bare vil fortsette med uforminsket styrke, sier Skorge. 84 prosent av eFaktura-brukerne oppgir at de svært eller ganske sannsynlig vil ta i bruk eFaktura på flere regninger enn de gjør i dag. Samtidig sier flere som ennå ikke har tatt i bruk tjenesten at de ønsker å gjøre det.

I takt med økt bruk, har kjennskapen til eFaktura økt. Undersøkelsen viser at 40 prosent oppgir eFaktura uhjulpet – en fordobling i løpet av det siste året! 84 prosent av befolkningen kjenner nå til eFaktura totalt.

Også AvtaleGiro vokser videre
Hittil i år er det betalt 32 millioner fakturaer med AvtaleGiro. Det er en økning på 10 prosent sammenlignet med samme periode i 2007. I løpet av 2007 ble totalt 51 millioner regninger betalt med AvtaleGiro. Dette var en økning med 16 prosent fra 2006.

Antall faste betalingsoppdrag med AvtaleGiro har i 2008 økt med 600.000.

Positive til kombinasjon av AvtaleGiro og eFaktura
I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om i hvilken grad man kunne tenke seg å benytte en kombinasjon av de to tjenestene, altså enten ved å få eFaktura med automatisk trekk fra konto, eller AvtaleGiro med fakturaspesifikasjon direkte i nettbanken. To av tre svarte at de kunne tenke seg å benytte en slik løsning.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker