600 000 TERRA-kort til BBS

BBS har inngått avtale med Terra-Gruppen om nye kortløsninger.

BBS og Terra-Gruppen har inngått en langsiktig kontrakt om drift, produksjon og kortadministrasjon av alle Terra-bankenes debetkort.

- Dette er en av de større kontraktene i markedet og posisjonerer BBS som en av de ledende leverandører av kortløsninger, sier forretningsansvarlig i BBS Hans-Petter Bredesen.

Kontrakten som er inngått mellom BBS og Terra-Gruppen innebærer at Terra-Gruppen, på vegne av mer enn 80 banker, flytter drift og infrastruktur for alle bankenes debetkort til BBS. I tillegg får Terra-Gruppen tilgang til kortadministrasjonsløsning i BBS. Terra vil også benytte BBS’ løsning for PIN på alle sine debet- og kredittkort. Det innebærer at rundt 600 000 kort fra bankene i Terra-Gruppen flyttes til BBS. Dette er en fortsettelse og utvidelse av de kortløsningene som BBS etablerte sammen med Terra-Gruppen på vegne av Bank Norwegian i september 2007.

BBS kan nå levere kortløsninger både for debet- og kreditkort til banker, kortselskaper og næringslivet for øvrig og er således en god partner for de som vurderer å etablere kortløsninger eller ønsker nye og mer moderne løsninger.

Kortløsningene fra BBS er basert på verdensledende teknologi. Løsningen medfører at det vil bli enklere for de enkelte kortutstederne å bringe nye kortprodukter ut i markedet. Det er de ulike funksjonene for hele verdikjeden samt behandling av mange korttyper som er noen av styrkene ved denne løsningen. Rutiner som kortbestilling, drift, administrasjon, fordelsprogram og lojalitetsbygging ligger også i løsningene.

- Dette er en del av vår langsiktige satsing på kort og helt i tråd med strategien innenfor vårt forretningsområde, sier Bredesen.

- For Terra-Gruppen betyr avtalen at vi kan tilby bankene en mer enhetlig, fleksibel og kostnadseffektiv leveransekjede, sier Erlend Sundvor, Assisterende Direktør for Betalingsformidling og kort i Terra-Gruppen.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Dokumenter og linker