850 millioner kortkjøp i 2007

I 2007 brukte vi kortet 850 millioner ganger til en verdi av 345 milliarder. Kortbruken vokste med 11,8 prosent sammenlignet med 2006.
– Vi forventer opp mot 935 millioner korttransaksjoner i løpet av 2008, sier kommunikasjonsdirektør Stein-Arne Tjore i BBS.

Veksten på 90 millioner kortkjøp i løpet av året er den kraftigste veksten BBS har registrert i løpet av et enkelt år.

- I 1995 behandlet vi 75 millioner kortkjøp og det er litt spesielt å se at vi ikke skal lenger enn 12 år tilbake i tid for å finne et år som det totalt sett ble behandlet færre kortkjøp enn veksten var på i fjor, fortsetter Tjore.

Veksten i kortbruk gjør at nordmenn fortsatt er helt i verdenstoppen når det gjelder betaling med kort. Foruten islendingene er det ingen andre i hele verden som bruker kort så flittig som vi nordmenn.

Desember den mest hektiske måneden
Som forventet ble desember den måneden med flest kortkjøp. Bare i løpet av denne måneden ble kortene brukt 85 millioner ganger og det ble korthandlet for 37 milliarder kroner. Fredag 21. desember ble det ny rekord i kortbruk i løpet av en dag. Bare i løpet av denne dagen behandlet BBS 4,7 millioner kortkjøp.

Handelen skjer med bankkort
Bankkortene står fortsatt for 95 prosent av korthandelen. Dette betyr at vi handler mest med penger vi har på konto. De resterende fem prosentene fordeler seg mellom ulike kredittkort, og gavekort.

Videre vekst i kortbruk i 2008
BBS forventer videre vekst i kortbruken og forventer opp mot 935 millioner korttransaksjoner i løpet av året. Dette underbygges både av statistikk som viser at stadig flere bruker kortet til lavere beløp og av en markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup i oktober.

Selv om vi har opplevd en sterk økning i kortbruken i mange år, så viser undersøkelsen ingen tegn til utflating. 62 prosent av utvalget forteller at de vil betale oftere med kort i fremtiden enn de gjør i dag. Dette er faktisk den høyeste andelen BBS noen gang har målt i sin årlige kortholderundersøkelse, som er gjennomført hvert år siden 1996.

Betaler med kort oftere enn ti ganger per uke
Undersøkelsen viser at to av tre kortholdere nå betaler med kort fem eller flere ganger per uke. Hver fjerde person bruker kortet mer enn ti ganger i uka.

Det er den yngste delen av befolkningen som er de mest kortivrige blant oss. 41 prosent av de mellom 15 og 29 år, betaler med kort mer enn ti ganger per uke! Undersøkelsen viser også at den mannlige delen av befolkningen bruker kort oftere enn kvinner. Hver tredje mann oppgir at de betaler med kort i betalingsterminaler mer enn ti ganger per uke.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker