937 millioner kortkjøp i 2008

I 2008 ble kortene brukt mer enn 937 millioner ganger. Kortbruken vokste med 9,5 prosent sammenlignet med 2007. Totalt brukte vi kortene for 376 milliarder kroner.

Sammenlignet med 2007 var det en omsetningsvekst i kortbruken på 7,4 prosent eller nesten 26 milliarder kroner.

Fortsatt skjer det meste av handelen skjer med bankkort.
Bankkortene står for det meste av korthandelen. I 2008 sto bankkortene for 95 prosent av korthandelen.

- Denne andelen har vært tilnærmet lik de siste årene og vi ser kun marginale forskjeller fra måned til måned, sier kommunikasjonsdirektør Stein-Arne Tjore i BBS. - Dette betyr at vi fortsatt handler mest med penger vi har på konto. De resterende fem prosentene fordeler seg mellom ulike kredittkort, og gavekort, fortsetter Tjore.

Som forventet ble desember den mest hektiske måneden
Tradisjonen tro er det julehandelen og desember som er den måneden med flest kortkjøp. Kortomsetningen var på 39,6 milliarder kroner i desember og det ble gjennomført 92,4 millioner kortkjøp.

Veksten fortsetter i 2009
Sammenlignet med årets første måned i 2008 viser tall fra BBS at kortbruken har økt med 9,6 prosent. Bare i januar ble kortene benyttet 75 millioner ganger. Kortomsetningen har økt med 7 prosent og kortene ble brukt for 28,6 milliarder kroner.

- Økt kortbruk betyr ikke at vi totalt sett bruker mer penger, sier Tjore. – Vi ser at det er stadig mer naturlig å bruke kortet til lavere beløp og det er stadig flere som bruker kortene oftere.

Forventer nye kortrekorder også i 2009.
BBS forventer en økning i kortbruk også for 2009 og vi estimerer noe over 1 milliard kortkjøp i 2009.

- Når julehøytiden nærmer seg vil trolig ha passert den magiske grensen på en milliard kortkjøp men det er ennå litt tidlig å si når i desember vi passerer dette, uttaler Tjore.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Dokumenter og linker