BBS advarer mot svindlere

BBS har i det siste fått flere meldinger om at noen har ringt til bankkunder på kveldstid og gitt seg ut for å være fra BBS, og spurt vedkommende etter kortnummer og PIN-kode. - BBS ringer aldri til bankkunder, sier informasjonssjef i BBS Sigbjørn Larsen. Vi ser svært alvorlig på dette og finner grunn til å advare folk mot denne typen svindelforsøk. Oppgi aldri PIN-koden til andre.

I løpet av den siste tiden har BBS fått flere meldinger om at noen har ringt til bankkunder på kveld og nattestid og gitt seg ut for å være fra BBS og spurt etter kortnummer og kode. BBS advarer nå alle som får slike oppringninger. BBS ringer aldri til bankkunder. Enkelte banker kan ringe til sine kunder ved mistenkelige korttransaksjoner eller ved mistanke om svindel. Banken vil ikke ha behov for å spørre kundene om personlige kort og kontodata. Banken kjenner allerede disse opplysningene. - Vårt råd er: oppgi aldri kortnummer og kode uansett hvem som spør, sier Sigbjørn Larsen.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Dokumenter og linker