BBS blåser til avspark for årets julehandel lørdag

På lørdag sparker nordmenn for alvor i gang årets julehandel. BBS forventer høy handleaktivitet, men generelt god stemning. Det er kvinner som vil dominere lørdagens julehandel.

BBS har de siste dagene registrert en jevn og markant økning i kortbruken som kun kan tyde på én ting; julehandelen er nært forestående. Basert på sist helgs relativt høye kortaktivitet og det registrerte handletrykket denne uken, blåser BBS til avspark i årets julehandel på lørdag.

– Årets julehandel vil starte for alvor på lørdag. Og det er primært kvinnene som vil være ute for å handle julegaver. Flertallet av kvinner gleder seg til julehandelen og opplever den ikke spesielt stressende. Det kan derfor tyde på at det blir en hyggelig handledag på lørdag, om enn noe hektisk, sier Stein-Arne Tjore, kommunikasjonsdirektør i BBS.

Kvinner starter tradisjon tro julehandelen lenge før menn og i motsetning til det store flertallet av menn ser de også med glede frem til julehandelen. Kvinner opplever også julehandelen som mindre stressende enn menn. Dette viser BBS sin årvisse juleundersøkelse, gjennomført av TNS Gallup.

Menn kommer langt senere i gang med julehandelen og kun en mikroskopisk andel menn gleder seg i stor grad til julehandelen – kun én av hundre. Tre av fire menn gleder seg i liten eller svært liten grad til julehandelen. Kvinner i Oslo/Akershus er de som gleder seg i størst grad.

BBS har god oversikt over det til enhver tid gjeldende handletrykket. Planlegger du handletur på lørdag kan det være smart å handle før klokken 12; Det store handletrykket vil sette inn fra kl 12 og vare til ca klokken 16.

Svært få nordmenn tar jula på krita; Kun seks prosent av befolkningen oppgir at de kommer til å bruke kredittkortet mer enn bankkortet. Mens kredittkortet gir utsatt betaling, trekkes beløpet direkte fra konto ved bruk av bankkort.

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Dokumenter og linker