BBS har utviklet Privatnettbank for Kaupthing Bank Norge

Kaupthing Bank lanserer i dag, 19. november sitt bankkonsept i Norge med privatnettbank levert av BBS

I sterk konkurranse med andre leverandører inngikk Kaupthing Bank kontrakt med BBS om å utvikle deres Privatnettbank for det norske markedet. Privatnettbanken med BBS Teknologi er i drift fra 19. november 2007.

Leveransen fra BBS omfatter en moderne løsningsportefølje som danner basis for virksomheten til Kaupthing Bank i Norge. BBS sine løsninger skal understøtte den nye banken i forhold til kostnadseffektiv drift. Løsningene fra BBS baseres på et spekter av selvbetjente løsninger.

Norge ligger i front når det gjelder effektive og kundeorienterte løsninger innen bank og finans. - Etableringen av Kaupthing Bank har vært et krevende og spennende prosjekt. Valget av oss som leverandør er en tillitserklæring og en bekreftelse på at våre løsninger og kompetanse innen bankteknologi er konkurransedyktige, sier Bent Hansen, Forretningsansvarlig for Betalingsløsninger i BBS.

- Kaupthing Bank har ambisjoner om å vokse i Norge og tiltrekke oss kunder med god service og gode konkurransedyktige produkter. BBS tunge erfaring som strategisk samarbeidspartner innenfor banknæringen, konkurransedyktige priser, leveranser av sikker og stabil drift og evne til å skape fornyende løsninger var avgjørende for vårt valg av leverandør, sier Inger Lise Egeland, Direktør for bankvirksomheten i Kaupthing Bank.

For mer info kontakt:
Kaupthing Bank: Inger Lise Egeland, Direktør for bankvirksomheten tlf: 24 14 74 90
BBS: Stein-Arne Tjore, Kommunikasjonsdirektør tlf: 22 89 80 72/915 39 846

Om Kaupthing Bank
Kaupthing Bank er en nordeuropeisk bank som tilbyr et komplett spekter av finansielle tjenester til bedrifter, institusjonelle investorer og privatpersoner. Banken har sitt hovedkontor i Reykjavik på Island, og har virksomhet i12 land inkludert samtlige nordiske land. Kaupthing i Norge tilbyr Capital Markets tjenester, Investment Banking, Forvaltning samt Factoring og Leasing og nå også banktjenester som spare- og låneprodukter til personmarkedet. Kaupthing i Norge har 110 ansatte.


Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.