BBS og FAIR skal gi datahjelp til skoler i Zambia

BBS har inngått en avtale med den norske hjelpeorganisasjonen FAIR om å gjennomføre et 3-årig utviklingsprogram på skoler i noen av verdens fattigste land. - Over 20.000 skoleelever i Zambia kan nå få tilgang til IKT gjennom samarbeidet med BBS, sier leder i FAIR, Knut Foseide. BBS oppfordrer andre IT-bedrifter til å levere sitt utdaterte datautstyr gjennom FAIR.

FAIR utruster skoler i mottakerland med komplette løsninger for bruk av moderne IKT i undervisningen, basert på gjenbruk av utstyr som ellers ville blitt materialgjenvunnet. BBS har sertifisert seg gjennom sertifiserings-ordningen FairRecycling, som dokumenterer miljøvennlig og humanitær innsats. FAIR vil nå gi IKT-utstyr fra BBS nytt liv på skoler i Zambia, der kun 3 % av befolkningen har tilgang til Internett.

10 skoler hvert år
Fra BBS som har 750 ansatte, regner FAIR med å få inn i gjennomsnitt 250 PC-er i året. – Med utstyr i den kvalitet BBS utrangerer, kan vi gjenbruke over 80 % . Det betyr at vi kan gi 10 nye skoler fullverdige og moderne dataklasserom hvert år basert på utstyr fra BBS alene, sier Foseide. Utstyret BBS bidrar med gir dermed over 20.000 skoleelever i Zambia tilgang til IKT i undervisningen innen 3 år. Dette gir dem tilgang til informasjon og kommunikasjon som kan endre livene deres.

Trygt, godt og miljøvennlig
Gjennom FAIR får bedriftene avhentet sitt EE-avfall som blir registrert ved mottak. Deretter slettes alle data og et slettesertifikat blir utstedt for hvert lagringsmedium. I mottakerlandene installerer FAIR selv utstyret og gir opplæring slik at utstyret kommer raskt i bruk i undervisningen. Til slutt har FAIR et retursystem der de tar tilbake alt IKT-utstyr når det er utrangert i mottakerlandet. I følge FN-rapporten “Computers & the Environment” er gjenbruk av IKT-utstyr 20 % mer energibesparende enn materialgjenvinning.

Koster litt
Det gode arbeidet FAIR gjør er ikke gratis. Partnerbedriftene betaler selv en avgjørende del av kostnaden for teknologioverføringen, mens Norad bidrar med hovedfinansieringen. Derfor er det kun landets mest samfunnsansvarlige bedrifter som hittil har sertifisert seg gjennom FairRecycling. Foreløpig teller listen 74 bedrifter og BBS er siste nykommer i det gode selskap. - Dette koster lite i forhold til miljøbesparelsene og den humanitære effekten dette gir, så vi vil oppfordre andre IT-bedrifter til å kontakte FAIR, sier kommunikasjonsdirektør Stein-Arne Tjore i BBS.

De norske bedriftene som støtter Zambia-prosjektet i tillegg til Norad og BBS er VPS, NHO, LO, WWF, LHL, JCDecaux og MultiConsult.


Beskrivelser av FAIRs prosjekter finnes her: http://fair.no/info_Prosjekter.nml
Bildemateriel som kan brukes finnes her: http://oslo.fair.no/grafikk

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker