BBS tilrettelegger for svenske ID-løsninger

BBS utvider sine tjenester innenfor elektronisk id og tilrettelegger nå for de tre dominerende svenske ID-løsningene - Svensk BankID, TeliaSonera og Nordea e-legitimation.

BBS utvider sin satsing på tjenester som forenkler virksomheters bruk av elektronisk ID. Fra før tilbyr BBS integrasjon med norsk BankID, Buypass og ulike engangskode/passord-løsninger. Tilrettelegging for utenlandske ID’er er en naturlig forlengelse av at våre kunder i stadig større grad er internasjonale eller henvender seg til et internasjonalt marked, og har dermed behov for tilpasning til både nasjonale og internasjonale ID-løsninger.

BBS har som målsetting å tilby markedets mest effektive tjenester for identifisering, signering og arkivering – uavhengig av den eller de ID-mekanismer en virksomhet måtte ønske å benytte.

- I kombinasjon med andre leveranser fra BBS benyttes våre løsninger i dag på kritiske foretningsprosesser hos en rekke virksomheter. Som for alle våre øvrige tjenester har vi hovedfokus på stabil og sikker drift samt at det skal være enkelt å ta i bruk sier Espen Hytta, Forretningsansvarlig for Trust Solutions i BBS. Med stadig flere ID’er implementert mot våre tjenester, evner vi å kombinere et bredt tjenestespekter med høy grad av sikkerhet, fortsetter Hytta.

Integrasjon med de svenske ID-løsningene er tilrettelagt i samarbeid med Technology Nexus AB som har lang erfaring med sikkerhetsløsninger i Norden og Europa, noe som var avgjørende i forholdet til valg av samarbeidspartner.

- Integrasjon av våre løsninger for elektroniske ID-løsninger i BBS sitt tjenestetilbud øker begge parters geografiske nedslagsfelt. Prosjektet sammen med BBS har gitt oss mye positiv erfaring og jeg håper på at vårt samarbeid kan utvides også til andre områder, sier Patrik Svanström, tf VD, Technology Nexus Secured Business Solutions AB.

Avtalen som nå er inngått medfører at virksomheter som har portaler som benytter Trust Solutions fra BBS, i større grad kan tilby tjenester på tvers av landegrensene ved at brukerne kan benytte en lokal elektronisk id.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker