Bøker, musikk og reiser handles mest på nett

En ny undersøkelse om elektronisk handel utført av TNS Gallup på oppdrag fra BBS viser at musikk, bøker og reiser handles mest på nett. – De som spådde bokens død i den elektroniske tidsalderen trakk kanskje en litt forhastet konklusjon, sier Britt Løkkheim i BBS. Bøker står nå for 13 prosent av alle handlene på internett. 69 prosent av all internetthandel betales med kort.

- BBS har nå en ny moderne teknologi som utvikles til å støtte nordiske løsninger for handel på nett. BBS teknologien gjør oss nå i stand til å øke salg av Netaxept løsninger gjennom datterselskapene i Sverige og Danmark, sier Løkkheim. Det betyr at handel på nett blir enklere, sier Løkkheim.

Undersøkelsen viser ellers at musikk står for 14 prosent av handelen på nettet og fritidsreiser for 11 prosent. Den langt mest foretrukne betalingsmåten på internett skjer med kort viser undersøkelsen.

- Vi registrerer også at de handlenes tilfredshet med netthandel gjenomgående er svært høy, sier Løkkheim. 84 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir svært høy grad av tilfredshet med handel på nett. Gledelig er det også de spurte sier at de er trygge på sikkerheten ved netthandel, sier Løkkheim.

91 prosent av de spurte plasserer seg i øverste del av skalaen når de ble bedt om å vurdere hvor trygt det er å handle på nett. 91 prosent oppgir også de høyeste skalaverdiene i deres vurdering av enkelhet og brukervennlighet i forbindelse med kortbetaling i nettbutikker.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker