COOP VALGTE BBS

Coop Norge AS har på vegne av 140 samvirkelag i Norge inngått en rammeavtale om kjøp eller leie av betalingsterminaler fra BBS. – For oss betyr avtalen at vi får en solid samarbeidspartner med fremtidsrettede løsninger på terminalsiden, sier assisterende kjededirektør Bent Aamotsmo hos Coop Norge.

- Vi er meget fornøyde med at Coop valgte BBS, sier Salgs- / markedsdirektør Arne Thorud i BBS. Dette er en betydelig avtale som gir et godt grunnlag for å utvikle et strategisk samarbeid med Coop Norge på betalings- og informasjonsløsninger innenfor dagligvarehandelen.

Innføringen av betalingskort med chip, gir større sikkerhet i betalingstransaksjonen, og fører til et behov for utskiftning av eldre betalingsterminaler, sier Thorud. Sammen med Coop vil BBS sørge for at denne overgangen blir best mulig for alle samvirkelag. Avtalen som nå er inngått har en varighet på 3 år.

Avtalen omfatter alle butikker i Coop herunder kjedene Coop Obs! Hypermarked, Coop Obs! Bygg, Coop Prix, Coop Marked, Coop Mega, Coop Extra, Coop Extra Bygg og Coop Elektro. Avtalen vil føre til kostnadsreduksjon i samvirkelagene

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Dokumenter og linker