DnB NOR velger BBS-teknologi for elektronisk multisignering

DnB NOR har valgt BBS til å levere og drifte "motoren" i konsernets elektroniske multisignatursløsning.

DnB NORs multisignaturløsning skal sammen med BankID åpne for at flere parter i en avtaleinngåelse kan signere elektronisk på de samme dokumentene. Kundeansvarlig for DnB NOR i BBS, Arne Markussen, mener leveransen til finanskonsernet vil være banebrytende for elektronisk signering i Norge.

- Så vidt meg bekjent er BBS pr. i dag den eneste aktøren i markedet som kan levere og drifte motoren til en komplett elektronisk multisigneringsløsning med så stor kompleksitet som DnB NORs, sier han.

Alle selskapene i DnB NOR-konsernet skal kunne benytte multisignaturløsningen i elektronisk kundebetjening.

- Når du skal erstatte fysisk signatur stiller dette store krav til den elektroniske signeringsløsningen, forklarer banksjef Ivar Johnsen i DnB NOR. Han nevner opptak av lån med mange dokumenter og mange parter som skal signere i en gitt rekkefølge som eksempel på saker hvor det er behov for en slik multisignaturløsning.

DnB NOR tar sikte på å kunne ta i bruk løsningen i løpet av 2009.

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker