eFakturabruker nr. 1 million kommer fra Nord-Norge

Torleif Fagerli fra Oteren i Troms bestemte seg tidligere i sommer for å begynne å bruke eFaktura. Den beslutningen gjorde ham til eFakturabruker nr. 1 million i Norge. –Det er positivt at så mange nå bruker eFaktura, og spesielt hyggelig synes vi det er at en av våre kunder ble bruker nr. 1 million, sier Stig Arne Engen, konserndirektør for personmarkedet i SpareBank 1 Nord-Norge.

I dag ble begivenheten behørig markert i Tromsø. Torleif Fagerli ble invitert på lunsj til SpareBank 1 Nord-Norges hovedkontor, der representanter fra BBS også ventet med sine gratulasjoner.

Med seg hjem fikk Fagerli en reisegavesjekk på kroner 20 000,- fra BBS og SpareBank 1 Nord-Norge.

–Denne milepælen er det virkelig verdt å markere. At så mange nå velger å bruke eFaktura viser at den teknologiske utviklingen er kommet langt her til lands og at mange bankkunder har fått en enklere hverdag. I tillegg er det verdt å merke seg den betydelige miljøgevinsten som ligger i eFakturakonseptet. Her er det mye papir å spare, sier Stig Arne Engen.

–eFaktura moderniserer samfunnet, sier salgssjef for eFaktura i BBS Tove Havn Skorge. De siste tre årene har vært en sammenhengende opptur med jevn og sterk vekst på over 200 000 eFaktura-kunder hvert år. Nå bruker 36 prosent av alle nettbankkunder i Norge eFaktura på en eller flere regninger. I snitt mottar en bruker 3,6 eFakturaer, og etterspørselen etter å få tilbud fra enda flere regningsutstedere begynner å merkes, forklarer Skorge.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker