Folket har talt: Du får mer fornuftige gaver i år

Du vil få mer fornuftige gaver i år, på grunn av finanskrisen. Men du kan påregne like mange gaver og like mye kø i butikkene. Det viser BBS sin årvisse juleundersøkelse.

26 prosent av befolkningen vil gjøre mer fornuftige julegaveinnkjøp i år, som følge av finanskrisen. Men det er få tegn til at nordmenn vil bruke mindre penger enn tidligere, åtte av ti sier de vil bruke omlag like mye penger på julehandelen i år sett i forhold til i fjor. De fleste av oss forventer å bruke et sted mellom 2000 og 6000 kroner på julehandelen.

– Det norske folk planlegger å julehandle som før, undersøkelsen viser at finanskrisen i svært liten grad har nådd folks jule- eller husholdningsbudsjetter. De fleste av oss ønsker nok i det lengste å imøtekomme de forventninger vi selv og omgivelsene rundt oss setter til julen. Allikevel ser vi at én av fire planlegger mer fornuftige innkjøp i år. Det kan tyde på at vi i større grad vil tenke oss om før vi handler julegaver i år, sier kommunikasjonsdirektør Stein-Arne Tjore i BBS.

Som i tidligere år velger nordmenn å julehandle med penger de har. Kun seks prosent kommer til å bruke kredittkortet oftere enn bankkortet i julestria. Og kredittkortbrukerne er ikke nødvendigvis motivert av utsatt betaling, det er veldig vanlig å bruke kredittkort til kjøp over nett. Bankkort er den regjerende oppgjørsformen i jula, hele åtte av ti nordmenn skal bruke kortet til halvparten eller flere av julegaveinnkjøpene. Kontanter blir valgt av stadig færre.

BBS har gjennomført juleundersøkelsen i mange år og det er alltid en liten andel som sier de skal kjøpe mindre enn året før. I denne gruppen er det interessant nok veldig få som i år oppgir usikkerheten knyttet til finanskrisen som årsak til redusert julehandel. ”Har mindre penger” og ”Folk har ting nok allerede”, er et svar som blir gitt av mange.

– Alle har vel vært spent på finanskrisens innvirkning på julehandelen. Vår konklusjon er at julehandelen i stor grad styres av andre faktorer og at det vil bli en hektisk handletid for de fleste i år igjen. Kortene vil gå varme nok en gang, og butikkene kan se frem mot den sedvanlige, desemberomsetningen. Det blir jul i år igjen, sier Tjore.

Tradisjon tro leder kvinnene an julehandelen, de har startet allerede og gleder seg langt mer enn menn til julehandelen. Mens tre av fire menn ikke gleder seg til julehandelen, ser over halvparten av kvinnene frem til den.

Undersøkelsen, gjennomført av TNS Gallup på vegne av BBS, er landsrepresentativ.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Dokumenter og linker