Historisk godt resultat for BBS

BBS oppnådde i 2008 et resultat før skatt på 218 millioner kroner og et overskudd etter skatt på 157 millioner kroner. Dette gav en egenkapitalavkastning på 35 prosent.

2008 viser en meget god resultatutvikling for konsernet. Omsetningen ble på 1,7 milliarder kroner. Omsetningsveksten viser at konsernet har nådd ambisjonen om å styrke sin posisjon innen de elektroniske tjenesteområdene. Driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITDA) økte med 13 prosent til 386 millioner kroner.

- Dette er det beste resultatet som BBS noen gang har levert. Vi har hatt en god vekst i omsetningen samtidig som vi har fokusert på god kostnadskontroll, sier Ola Forberg Administrerende direktør i BBS.

Virksomheten i 2008:

* Omsetning på 1,7 milliarder, en netto vekst på 85 millioner kroner fra året før.
* Resultat før skatt er på 218 millioner kroner en økning på 32 prosent.
* Økte muligheter for rask vekst gjennom avtaler som sikrer «alle til alle»-løsning for eFaktura i bedriftsmarkedet
* Kjøp av virksomheter for å styrke meldingsdistribusjon og fakturahåndtering
* Kjøp av Netaxept for å styrke satsingen innen e-handelsmarkedet
* Ny nordisk terminalplattform som er EMV oppgradert
* Viktige avtaler med globale kunder innen elektronisk sikkerhet
* Viktige avtaler i det norske markedet innen
- Nettbank bedrift
- Elektronisk multisignering
- Konsernarkiv
- Kortløsninger

- I det norske markedet har vi vunnet viktige kontrakter innen alle våre forretningsområder noe som muliggjør videre vekst i det kommende året. I tillegg har vi inngått avtaler med globale kunder innen elektronisk sikkerhet, uttaler Forberg. Vi har også utviklet en felles nordisk terminalløsning for en stor nordisk kjede som er satt i drift i flere land, fortsetter Forberg.

I 2008 behandlet BBS 940 millioner kortkjøp til en verdi av 377 milliarder kroner. Kortbruken vokste med 9,8 prosent sammenlignet med 2007.

BBS er en av de ledende aktørene i det nordiske terminalmarkedet og er lokalt til stede i Norge, Sverige og Danmark. BBS har inngått avtaler med flere større kjeder om leveranser av terminalløsninger, og den første kunden ble i løpet av året satt i drift på en felles nordisk løsning.

BBS har tilrettelagt fakturahåndtering som en totalløsning for banker og bedrifter. Dette innebærer at en virksomhet kan få dekket hele sitt behov for elektronisk og papirbasert behandling, formidling og arkivering av både inn- og utgående fakturaer gjennom én leverandør. Fakturahåndtering i BBS kan vise til en vekst på 35 prosent.

Det ble gjennomført 34 millioner blankettbaserte transaksjoner i 2008, som er en
nedgang på 11 prosent. Reduksjonen i blankettvolumet var noe lavere enn antatt og det forventes en videre reduksjon i 2009.

I 2008 formidlet BBS totalt 319 millioner innbetalingstransaksjoner, opp fra 297 millioner året før.

BBS tilbyr arkivløsninger som gir sikker lagring og oppbevaring av elektroniske og fysiske dokumenter både på kort og lang sikt. I løpet av året inngikk BBS avtaler om dokumenthåndtering med en rekke private og kommunale virksomheter, og vårt elektroniske arkiv og distribusjonsløsning brukes daglig av kunder både i Norge og i utlandet. Løsningene som tilbys er også tilpasset elektronisk signerte dokumenter.

BBS sine løsninger for elektronisk sikkerhet er anerkjent i forskjellige bransjer både i det nasjonale og det internasjonale markedet. I løpet av året utviklet BBS en moderne, fleksibel PKI-plattform basert på annen generasjons PKI-arkitektur. Dette gjør at BBS kan levere et fullverdig tilbud til nasjonale og internasjonale kunder. I tillegg ble det inngått en avtale om leveranse og drift av PKI-tjenester til et ledende olje- og gasselskap.

For fullstendig regnskapsinformasjon vises det til konsernets årsrapport.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Dokumenter og linker